ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "earthenware"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    earthenware

    แปลว่า ภาชนะที่ทำด้วยดินเผา

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "earthenware"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
earthernwareเครื่องปั้นดินเผา, ภาชนะที่ทำด้วยดินเผา
ball clay(เครื่องดินเผา) ก้อนดินที่เตียมไว้เพื่อการปั้นภาชนะดินเผาต่าง ๆ
crockeryเครื่องถ้วยชาม, ภาชนะดินเผา
biscuit(เครื่องดินเผา) ภาชนะที่ยังไม่เคลือบ หลังจากเอาออกจากไฟเผาครั้งแรก
fainceเครื่องดินเผาภาชนะดินเผาลงสีต่าง ๆ ใช้ทำเป็นสิ่งที่ประดับชั้นสูง
drain, tileท่อระบายน้ำที่ทำด้วยกระเบื้องดินเผา
tile arthดินเหนียว ที่ใช้สำหรับปั้นทำกระเบื้องเคลือบ หรือดินเผา
retortภาชนะที่ใช้ต้มกลั่น (แก้ว , ดินเผา ฯลฯ ในการทดลองทางเคมี)
chimney potครอบยอดปล่องไฟ ทำด้วยดินเผาหรือโลหะ