ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "earth pressure cell"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    earth pressure cell

    แปลว่า เครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันดินในทิศทางต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้ในตัวเขื่อนดิน

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale