ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "earth pressure"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    earth pressure

    แปลว่า ความดันดิน, แรงดันดิน

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "earth pressure"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
pressure cellเครื่องมือวัดแรงดันดิน : เครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันดันในทิศทางต่าง ๆ ในระหว่างการก่อสร้างเขื่อนดิน บางทีเรียกว่า earth pressure cell
passive earth pressureความดันดินเชิงรับ, ความดันต้านของดิน
pore pressureความดันน้ำระหว่างเม็ดดิน : ดู pressure, pore
contact pressureความดันสัมผัสระหว่างดินกับฐานราก
uplift pressureแรงดันขึ้นของน้ำ : ดู pressure, uplift
overburden pressureความดันจากน้ำหนักดินข้างบน
pressure, poreความดันน้ำระหว่างเม็ดดิน : ความดินของน้ำในช่องว่างของมวลดิน บางทีเรียกว่า poare water pressure
excessive pore water pressureค่าเปลี่ยนแปลงความดันน้ำในดิน
hydraulic excavationการขุดดินโดยใช้น้ำฉีดด้วยแรงดันสูง