ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "earth electrode"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    earth electrode

    แปลว่า เขี้ยวดินของหัวเทียนเครื่องยนต์

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "earth electrode"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
ground-earthเขี้ยวดินของหัวเทียนจุดระเบิดของเครื่องยนต์
centre electrodeเขี้ยวกลางของหัวเทียนเครื่องยนต์ (เขี้ยวซึ่งทำให้เกิดประกายไฟสปาร์คที่หัวเทียน)
spark gapระยะระหว่างเขี้ยวหัวเทียนที่จะทำให้เกิดประกายไฟจุดระเบิดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ได้
jump sparkการจุดประกายไฟที่เขี้ยวหัวเทียนเครื่องยนต์ส่งข้ามไปยังเชื้อเพลิงในกระบอกสูบ เรียกว่าจุดประกายไฟข้าม