ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "earth electrode"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    earth electrode

    แปลว่า เขี้ยวดินของหัวเทียนเครื่องยนต์

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale