ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "earth dam"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    earth dam

    แปลว่า เขื่อนดิน

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "earth dam"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
arch damเขื่อนโค้ง : ดู dam, arch
dyke, dikeเขื่อนดิน
rockfill damเขื่อนหินทิ้ง : ดู dam, rockfill
diversion damเขื่อนทดน้ำ : ดู dam, diversion
impounding damเขื่อนเก็บกักน้ำ : ดู dam, impounding
earth canalคลองดิน : ดู canal, earth
zoned damเขื่อนถมแบบที่ประกอบด้วยแถบชั้นดินหลายประเภท
pressure cellเครื่องมือวัดแรงดันดิน : เครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันดันในทิศทางต่าง ๆ ในระหว่างการก่อสร้างเขื่อนดิน บางทีเรียกว่า earth pressure cell
reservoir (1)อ่างเก็บน้ำ : แหล่งน้ำที่เกิดจาการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ (storage dam)
core(1)แกนเขื่อน : แกนเขื่อนซึ่งอาจทำด้วย ดินเหนียวอัดแน่น คอนกรีต ยางแอสฟัลต์ เพื่อลดการไหลซึมของน้ำผ่านตัวเขื่อน