ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "earth"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    earth

    แปลว่า ดิน

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "earth"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
earth canalคลองดิน : ดู canal, earth
earth cableสายเคเบิลที่ฝังใต้ดิน
earth electrodeเขี้ยวดินของหัวเทียนเครื่องยนต์
earth pressureความดันดิน, แรงดันดิน
active earth pressureความดันเชิงรุก
earth pressure cellเครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันดินในทิศทางต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้ในตัวเขื่อนดิน
passive earth pressureความดันดินเชิงรับ, ความดันต้านของดิน
pressure cellเครื่องมือวัดแรงดันดิน : เครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันดันในทิศทางต่าง ๆ ในระหว่างการก่อสร้างเขื่อนดิน บางทีเรียกว่า earth pressure cell
soilดิน