ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "earth"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    earth

    แปลว่า ดิน

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "earth"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
earthfill damเขื่อนดิน : ดู dam, earth
earth canalคลองดิน : ดู canal, earth
earth cableสายเคเบิลที่ฝังใต้ดิน
dam, earthเขื่อนดิน : เขื่อนที่ก่อสร้างด้วยดินจากแหล่งยืน นำมาบดอัดแน่นเป็นตัวเขื่อนเรียกอีกอย่างว่า earthfill dam
earth groundสายวิทยุที่ต่อลงดินหรืองฝังดินตริงๆ ไม่ใช่ลงที่ฐานของเครื่อง
earth damเขื่อนดิน
earth electrodeเขี้ยวดินของหัวเทียนเครื่องยนต์
earth pressureความดันดิน, แรงดันดิน
active earth pressureความดันเชิงรุก