ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "earpiece"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    earpiece

    แปลว่า (ไฟฟ้า) ส่วนที่เป็นแป้นหูฟังของโทรศัพท์

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "earpiece"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
ear pieceแป้นหูหิ้วของโทรศัพท์
ear-phoneหูสำหรับรับฟังวิทยุโทรศัพท์
head set(ไฟฟ้า) หูฟังโทรศัพท์ ชนิดสองหูติดแผ่นสปริงครอบรัดลงมาจากศีรษะ
telephone hook switch(ไฟฟ้า) สวิทซเครื่องโทรศัพท์ คือก้านตะขอหรือปุ่มรองรับหูพูดโทรศัพท์ เมือยกขึ้น สวิทซจะเปิดวงจร และเมื่อวางหูลงก็จะเท่ากับปิด แต่ยังควบคุมวงจรกระดิ่งที่ผู้อื่นเรียกมาตลอดเวลา