ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "earmark"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    earmark

    แปลว่า เครื่องหมาย, สิ่งที่หมายเอาไว้

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale