ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "each section"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    each section

    แปลว่า ผังด้านตัดของบ้านเรือนส่วนใดส่วนหนึ่ง, ข้างใดข้างหนึ่ง, ถอดออกได้เป็นท่อนๆ ใดท่อนหนึ่ง, แต่ละส่วนของรูปด้านตัด

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale