ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "e.s.u."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    e.s.u.

    แปลว่า อักษรย่อของคำว่า electrostatic unit หน่วยของปริมาณประจุไฟฟ้า

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale