ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "e.m.f."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    e.m.f.

    แปลว่า อักษรย่อจากคำว่า electromotive force = แรงเคลื่อนไฟฟ้า, กำลังดันไฟฟ้า (ใช้เป็นหน่วยโวลท์)

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale