ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "damage"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    damage

    แปลว่า ความเสียหาย

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "damage"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
delay damageความเสียหายจากการล่าช้าของงาน
liquidated damageสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย
insurance against injury to persons and damage to propertyประกันการบาดเจ็บของบุคคล และความเสียหายของทรัพย์สิน
all risks(ประกันภัยที่)ครอบคลุมทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงาน
consequence of faulty design clauseขยายความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อเนื่องจากการคำนวณแบบผิดพลาด แต่ไม่คุ้มครองต้นเหตุ
war and terrorism clauseความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน และบาดเจ็บร่างกาย ที่เกิดขึ้นจาการก่อการร้าย
claims cooperation clauseเงื่อนไขที่ต้องแจ้งความคืบหน้าให้ผู้รับประกันภัยทราบเป็นระยะหากมีความเสียหายเกิดขึ้น
expediting clauseค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเร่งด่วนสำหรับความเสียหายกับงาน ซึ่งได้รับความคุ้มครองโดยจ่ายค่าซ่อมเพิ่มให้
current-limit thermostatกลไกไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมความร้อน ใช้แทนฟิวส์ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากกระแสไฟผ่านมากเกินไป