ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "dam, rockfill"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    dam, rockfill

    แปลว่า เขื่อนหินทิ้ง : เขื่อนที่ก่อสร้างด้วยหินอัดแน่นเป็นส่วนใหญ่ โดยมีปริมาณมากกว่า 50% ของวัสดุถมทั้งหมด และใช้วัสดุอื่นเป็นส่วนทึบน้ำ

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale