ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "dam, impounding"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    dam, impounding

    แปลว่า เขื่อนเก็บกักน้ำ : อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ประโยชน์เพื่อการชลประทาน การ ป้องกันอุทกภัย และ สาธารณูปโภค

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale