ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "dam, gravity"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    dam, gravity

    แปลว่า เขื่อนกั้นน้ำที่ก่อสร้างจากวัสดุที่มีน้ำหนักมาก เช่น คอนกรีต เพื่อให้สามารถต้านทานแรงดันของน้ำได้ ด้วยน้ำหนักของตัวเขื่อนเองหากตัวเขื่อนมีรูปร่างโค้งไปทางด้านเหนือน้ำ ในลักษณะอาร์ค จะเรียกว่า gravity arch dam

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale