ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "dam, earth"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    dam, earth

    แปลว่า เขื่อนดิน : เขื่อนที่ก่อสร้างด้วยดินจากแหล่งยืน นำมาบดอัดแน่นเป็นตัวเขื่อนเรียกอีกอย่างว่า earthfill dam

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale