ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "dam, diversion"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    dam, diversion

    แปลว่า เขื่อนทดน้ำ : อาคารที่สร้างขึ้นขวางลำน้ำ มีบานควบคุมสำหรับยกระดับน้ำให้สูงขึ้น เพื่อผันน้ำเข้าคลองส่งน้ำ หรือ เพื่อควบคุมน้ำให้อยู่ในระดับที่ต้องการ

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale