ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "dam, detention"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    dam, detention

    แปลว่า เขื่อนชะลอน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัย

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale