ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "dam, closure"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    dam, closure

    แปลว่า ทำนบดินปิดกั้นลำน้ำเดิม : อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นทางน้ำเดิมเพื่อเปลี่ยนทางเดินของน้ำให้ไหลผ่านอาคารชลประทานที่สร้างขึ้นใหม่

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale