ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "dam, arch"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    dam, arch

    แปลว่า เขื่อนโค้ง : เขื่อนคอนกรีตหรือหินที่มีกำแพงด้านเหนือน้ำโค้ง เพื่อเพิ่มการต้านทานแรงดันของน้ำ โดยออกแบบให้ใช้น้ำหนักถ่วงของตัวเขื่อนและแรงลัพธ์กระทำต่อฐาน

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale