ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "dam(1)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    dam(1)

    แปลว่า 1. ทำนบ : อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นทางน้ำมิให้ไหลผ่านหรือไหลข้ามอาคารไปได้ 2. เขื่อน : สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นขวางทางน้ำไหลในระหว่างช่องเขา เมื่อน้ำไม่สามารถไหลลงสู่พื้นที่ต่ำได้ ก็จะรวมตัวเป็นอ่างน้ำขึ้น

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale