ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "dam"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    dam

    แปลว่า เขื่อน [โยธา]

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "dam"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
arch damเขื่อนโค้ง : ดู dam, arch
diversion damเขื่อนทดน้ำ : ดู dam, diversion
rockfill damเขื่อนหินทิ้ง : ดู dam, rockfill
earthfill damเขื่อนดิน : ดู dam, earth
impounding damเขื่อนเก็บกักน้ำ : ดู dam, impounding
barrage(1)เขื่อนทดน้ำหรือเขื่อนระบายน้ำ : ดู dam, diversion
movable damเขื่อนเปิดได้
gravity arch damดู dam, gravity
dam, earthเขื่อนดิน : เขื่อนที่ก่อสร้างด้วยดินจากแหล่งยืน นำมาบดอัดแน่นเป็นตัวเขื่อนเรียกอีกอย่างว่า earthfill dam