ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "dam"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    dam

    แปลว่า เขื่อน [โยธา]

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "dam"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
arch damเขื่อนโค้ง : ดู dam, arch
rockfill damเขื่อนหินทิ้ง : ดู dam, rockfill
diversion damเขื่อนทดน้ำ : ดู dam, diversion
impounding damเขื่อนเก็บกักน้ำ : ดู dam, impounding
movable damเขื่อนเปิดได้
gravity arch damดู dam, gravity
dam, impoundingเขื่อนเก็บกักน้ำ : อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ประโยชน์เพื่อการชลประทาน การ ป้องกันอุทกภัย และ สาธารณูปโภค
zoned damเขื่อนถมแบบที่ประกอบด้วยแถบชั้นดินหลายประเภท
coffer damทำนบชั่วคราว : ดู dam, coffer