ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "dairy"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    dairy

    แปลว่า โรงทำ, ร้านจำหน่ายนมเนย

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale