ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "constant head orifice"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    constant head orifice

    แปลว่า อาคารชนิดความต่างระดับน้ำคงที่ : โดยทั่วไปเรียก อาคารวัดน้ำแบบ CHO เป็นอาคารที่ใช้บังคับน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายซอยหรือคูส่งน้ำ ประกอบด้วยบาน 2 บาน บานด้านหน้าเรียก orifice gate บานด้านหลังเรียก turnout gate ใช้เป็นบานควบคุมน้ำเพื่อให้ความแตกต่างของระดับน้ำคงที่

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale