ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "Closeout Period"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Closeout Period

    แปลว่า ระยะเวลาถอนบุคลากร สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว เครื่องจักร และวัสดุเหลือใช้ ออกจากสถานที่เพื่อการส่งมอบงานครั้งสุดท้าย

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale