ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "chute"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    chute

    แปลว่า รางเท, รางลำเลียง, ปล่องระบาย [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: รางปล่อยไม้ [ป่าไม้]

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย