ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "brance wire"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    brance wire

    แปลว่า (ไฟฟ้) สายไฟย่อยที่แยกออกมาจากสายไฟใหญ่

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale