ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "blowoff valve"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    blowoff valve

    แปลว่า ประตูระบายตะกอน : ดู valve, blowoff

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "blowoff valve"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
blowoffดู valve, blowoff
valve, blowoffประตูระบายตะกอน : ประตูซึ่งติดตั้งไว้ในจุดที่ท่อมีระดับต่ำหรือจุดต่ำสุดของท่อส่วนที่โค้งลงเพื่อใช้สำหรับระบายตะกอนออกจากท่อทิ้งไป