ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "Anthropogenic"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Anthropogenic

    แปลว่า (Environmental Engineering) Of, made, or caused by human activity or actions.

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale