200 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย รวม 200 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ที่ใช้บ่อย มาทำการเรียนรู้กัน จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ ไปดูกันเลย

รวม 200 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. accordion door
  แปลว่า ประตูบานเฟี้ยม
 2. Anchor
  แปลว่า สมอยึด [โยธา] ; สมอบก [ไฟฟ้ากำลัง]
 3. angle steel
  แปลว่า เหล็กฉาก
 4. as-built drawing
  แปลว่า แบบที่ได้ก่อสร้างจริง
 5. assembly line
  แปลว่า ระบบการวางเครื่องจักรให้ติดต่อกัน โดยตรงตจามระดับของงานผลิต
 6. Authorized Persons
  แปลว่า บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่หรือสิทธิ
 7. axle shaft
  แปลว่า เพลาท้าย, เพลาขับล้อหลังหรือเรียกว่า rear axle
 8. baseboard
  แปลว่า เหมือน skiring เป็นแผ่นบัวเชิงผนัง
 9. bearing capacity
  แปลว่า ความสามารถในการที่จะรับน้ำหนักได้ ความสามารถในการรับแรงแบกทาน
 10. block letter
  แปลว่า (การพิมพ์) ตัวพิมพ์ขนาดใหญ่
 11. blow count
  แปลว่า จำนวนครั้งของการตอกเสาเข็มต่อระยะจมที่กำหนด เช่น ทุก 30 ซ.ม.
 12. blow pipe
  แปลว่า ท่อเป่าแล่น, สำหรับใช้ในการหลอมสิ่งต่าง ๆ โดยใช้อาศัยความร้อนจากเปลวไฟที่พ่นออกมาจากท่อเป่าแล่นนี้
 13. body-work
  แปลว่า งานที่เกี่ยวกับตัวถังรถยนต์ (เช่น งานพ่นสี, เคาะตัวถัง ฯลฯ)
 14. bolt and nut
  แปลว่า สลักเกลียวพร้อมด้วยน๊อต
 15. bored pile
  แปลว่า เสาเข็มเจาะ
 16. bracket
  แปลว่า เท้าแขน, แป้นหูช้าง [โยธา, ช่างก่อสร้าง]: เอ็น [อุตสาหกรรมเหล็ก]: วงเล็บ [การพิมพ์]: แบร็กเกต ไฟฟ้ากำลัง
 17. brance wire
  แปลว่า (ไฟฟ้) สายไฟย่อยที่แยกออกมาจากสายไฟใหญ่
 18. break down voltage
  แปลว่า แรงดันของกระแสไฟชำรุด
 19. building construction
  แปลว่า การก่อสร้างอาคาร
 20. buttering trowel
  แปลว่า (ก่ออิฐ) เกรียงฉาบปูนก่ออิฐ
 21. c clamp
  แปลว่า ปากกาจับหนีบวัตถุ รูปตัว c
 22. C.O.D.
  แปลว่า อักษรย่อของ collect on delivery = พัสดุเก็บเงินปลายทาง
 23. cablke joint
  แปลว่า ข้อต่อสายไฟหรือสายเคเบิล
 24. catch basin
  แปลว่า อ่างหรือหลุม หรือถังตักผงหรือขยะ, ตะแกรงรับปลายท่อน้ำฝน
 25. ceiling board
  แปลว่า ฝ้าเพดานทำด้วยไม้ หรือวัสดุเป็นแผ่น
 26. ceiling fan
  แปลว่า พัดลมติดเพดาน
 27. ceiling height
  แปลว่า ความสูงของเพดาน วัดจากพื้นห้องถึงฝ้าเพดาน
 28. center punch
  แปลว่า เหล็กเจาะนำศูนย์ (เครื่องมือที่ใช้เจาะรูนำร่องบนแผ่นโลหะ เพื่อใช้สว่านเจาะภายหลัง)
 29. chipped stone
  แปลว่า หินเกร็ด
 30. Commissioning Tests
  แปลว่า การทดสอบการทำงานทั้งระบบ เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าการทำงานของทั้งระบบพร้อมกันถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสัญญา
 31. compacted fill
  แปลว่า ดินถมอัดแน่น
 32. compacted sand
  แปลว่า ทรายอัดแน่น
 33. concealed lighting
  แปลว่า ไฟที่ซ่อนอยู่ในหลืบ เห็นแต่แสง
 34. conduit pipe
  แปลว่า ท่อที่ทำด้วยวัสดุฉนวน ภายในใช้เดินสายไฟ
 35. construction inspector
  แปลว่า ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
 36. Construction Schedule
  แปลว่า แผนงานก่อสร้าง
 37. copper pipe
  แปลว่า ท่อหรือแป๊ปทางเดินของน้ำมัน ทำด้วยทองแดง (เช่น ท่อทางเดินน้ำมันของคาบูเรเตอร์, ท่อน้ำยาเย็นเครื่องทำความเย็น)
 38. Cost Breakdown
  แปลว่า การแจกแจงรายละเอียดต้นทุนก่อสร้าง
 39. counter bore
  แปลว่า เจาะรูให้โตขึ้น, ขยายให้รูกว้างด้วยเครื่องเจาะคว้าน
 40. crane
  แปลว่า ปั้นจั่น, รถยก, รถเครน
 41. crank shaft
  แปลว่า เพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ เป็นตัวหมุนข้อเหวี่ยงที่ติดต่อกับก้านลูกสูบ
 42. crankshaft
  แปลว่า เพลาข้อเหวี่ยง, คานติดข้อเหวี่ยง, เพลาหมุนสำหรับข้อเหวี่ยงลูกสูบเครื่องยนต์
 43. crushed rock, crushed stone
  แปลว่า หินโม่, หินคลุก, หินย่อย
 44. demolition
  แปลว่า การรื้อถอน, การรื้อทำลาย
 45. die and tap
  แปลว่า เครื่องทำเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย (เกลียวตัวผู้ หมายถึงเกลียวนอก อย่างเช่น เกลียวสลัก เกลียวตัวเมีย หมายถึงเกลียวใส่ร่อง อย่างเช่น เกลียวในท่อหรือเกลียวน๊อต)
 46. distilled water
  แปลว่า น้ำกลั่น (หมายถึงน้ำกลั่นที่ใช้กับแบตเตอรี่)
 47. door-lock
  แปลว่า กุญแจที่ติดกับประตู เช่น กุญแจเยลบิด และลั่นกลอนได้, กลอนประตู
 48. down spout
  แปลว่า (สถาปัตย์) รางน้ำฝนต่อจากชายคาลงมาจนถึงข้างล่าง
 49. downspout
  แปลว่า รางน้ำฝน ต่อจากชายคาลงมาถึงชั้นล่าง
 50. drainage pipe
  แปลว่า ท่อระบายน้ำ
 51. drainge pipe
  แปลว่า ท่อระบายน้ำ
 52. drill chuck
  แปลว่า จำปาจับดอกสว่าน
 53. drill press
  แปลว่า เครื่องเจาะโลหะขนาดใหญ่, สว่านแท่น
 54. drive shaft
  แปลว่า (รถยนต์) เพลาขับหมุน เป็นเพลาที่ถ่ายกำลังขับหมุนต่อไปยังเพลาขับหมุนล้อหลัง, (กลไก) เพลาขับหมุนในเครื่องจักรอื่น ๆ เช่นเดียวกัน
 55. driven gear
  แปลว่า เฟืองตามหรือเฟืองรับกำลังจากเฟืองขับเพลา
 56. driven pile
  แปลว่า เสาเข็มตอก
 57. dummy joint
  แปลว่า รอยต่อหลอก เพื่อให้เกิดรอยร้าวที่รอยนั้น
 58. dump truck
  แปลว่า รถบรรทุกเทท้าย
 59. ebony
  แปลว่า ไม้เนื้อแข็งสีดำ จำพวกไม้มะเกลือ ไม้ดำดง, สีดำ
 60. echinus
  แปลว่า (สถาปัตย) บัวหรือคิ้วประดับฝาผนัง (บางทีก็เรียกว่า cgg - and - dart -molding)
 61. Elevation
  แปลว่า ค่าระดับ [สำรวจ]: รูปตั้งด้าน [ช่างก่อสร้าง]
 62. Eng.
  แปลว่า อักษรย่อของคำว่า engineer = วิศวกร, นายช่าง
 63. escape pipe
  แปลว่า ท่อระบายน้ำหรือน้ำมันที่เสื่อมคุณภาพ หรือสกปรกออกทิ้ง, ท่อระบายน้ำล้น
 64. excavation
  แปลว่า การขุด, งานขุด (ดิน)
 65. exhaust fan
  แปลว่า พัดลมดูดอากาศเสียออกไปจากอาคาร
 66. exposed aggregate finish
  แปลว่า หินล้าง, ทรายล้าง
 67. fan belt
  แปลว่า สายพานพัดลม, สายพานใบพัดหม้อน้ำ
 68. fan blade
  แปลว่า ใบพัดของพัดลม, ใบพัด
 69. fire hose
  แปลว่า ท่อฉีดน้ำดับเพลิง
 70. frontage road
  แปลว่า ถนนคู่ขนาน
 71. ft.
  แปลว่า อักษรย่อของคำว่า foot และ feet = นิ้ว, หน่วยวัด
 72. fuel injection
  แปลว่า หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องดีเซล
 73. fuel pipe
  แปลว่า ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง
 74. fume pipe
  แปลว่า ท่อระบายควันหรือไอเสีย
 75. grading (1)
  แปลว่า การปรับระดับดิน : การเคลื่อนย้ายดินให้ได้ระดับตามที่ต้องการ เรียกอีกอย่างว่า land leveling
 76. groove
  แปลว่า ร่อง เซาะร่อง
 77. guard rail
  แปลว่า ราว (กันตก)
 78. handle with care
  แปลว่า โปรดระวังในการจับต้อง (มักใช้กับของที่แตกหรือเปราะง่าย เช่น เครื่องแก้ว)
 79. hollow shaft
  แปลว่า เพลาหรือคานที่ทำเป็นรูกลวงผ่านไปยังศูนย์กลางของปากท่อ โดยวิธีเจาะคว้าน
 80. Housing
  แปลว่า ตัวเสื้อ, ตัวเรือน [ยานยนต์]; ครอบเครื่อง, โครงติดตั้ง [ไฟฟ้ากำลัง]
 81. input shaft
  แปลว่า เพลาส่งกำลัง, เพลาสับเฟืองของคลัทช์
 82. joint-sealing compound
  แปลว่า สารประกอบยาแนวรอยต่อ, วัสดุประสาน
 83. Key Date
  แปลว่า วันที่กำหนดไว้ในสัญญาว่าจะต้องทำงานอะไรบ้างให้แล้วเสร็จหรือแล้วเสร็จเพียงพอให้ใช้งาน หากทำไม่ได้ผู้รับจ้างจะถูกปรับตามที่ระบุในสัญญา
 84. Key Personnel (Key Staff)
  แปลว่า บุคลากรหลัก หมายถึงบุคลากรที่มีความสำคัญในการทำงานให้งานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ซึ่งโดยปรกติจะมีการะบุไว้ในเอกสารสัญญาว่ามีตำแหน่งอะไรบ้าง
 85. key plan
  แปลว่า ผังสลัก
 86. key-chain
  แปลว่า สายคล้องกุญแจ
 87. lamp-base
  แปลว่า ขั้วเสียบหลอดไฟ
 88. lathe work
  แปลว่า (งานช่างไม้, ช่างโลหะ) งานกลึง;งานที่ต้องใช้เครื่องกลึง
 89. Layout
  แปลว่า ผังบริเวณ [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; แผ่นจัดหน้า, แผ่นเลย์เอาต์ [การพิมพ์]; แผนผัง, แบบ [ช่างก่อสร้าง]
 90. leakage current
  แปลว่า กระแสไฟรั่ว
 91. leaky wall
  แปลว่า ผนังหรือกำแพงร้าว หรือรั้วมีน้ำฝนซึมเข้ามาได้
 92. Letter of Award
  แปลว่า หนังสือแจ้งให้เป็นผู้ชนะการประกวด
 93. Letter of Intent
  แปลว่า หนังสือแจ้งความจำนง
 94. Licence for Professional Practice (วสท.) - or Controlled Engineer License , Registed Engineer License
  แปลว่า ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 95. lift hall
  แปลว่า ห้องโถงหน้าลิฟท์
 96. lightning bolt
  แปลว่า ประกายไฟของการจ่ายกระแสหรือแสงไฟ, แสงของฟ้าแลบ
 97. machine shop
  แปลว่า โรงกลึงโลหะ
 98. masonry
  แปลว่า งานก่ออิฐฉาบปูน
 99. min.
  แปลว่า อักษรย่อของคำว่า minim = หยด, minimum = ขีดต่ำที่สุด, minor = เล็ก, minute = นาที
 100. ml.
  แปลว่า อักษรย่อของ millilitre = หนึ่งในพันของหนึ่งลิตร
 101. mm.
  แปลว่า อักษรย่อของ millimetre = หนึ่งในพันของหนึ่งเมตร
 102. motor shaft
  แปลว่า เพลาข้อเหวี่ยงหรือเพลากลางของมอเตอร์
 103. nagative
  แปลว่า ทางลบ, ขั้วลบทางไฟฟ้า
 104. nep
  แปลว่า (สิ่งทอ) ปมด้ายขมวดเล็ก ๆ บนเนื้อผ้าฝ้าย เกิดากเนื้อฝ้ายหรือการปั่นฝ้ายไม่ดีพอ
 105. nose-pipe
  แปลว่า หัวท่อสั้นๆ สำหรับสวมปลายสายยาง
 106. Nosing
  แปลว่า จมูกบันได [ช่างก่อสร้าง]; ขอบมน [ป่าไม้]
 107. notice of termination of the Contract
  แปลว่า หนังสือบอกกล่าวบอกเลิกสัญญา
 108. Occupational Accident
  แปลว่า อุบัติเหตุจากการทำงาน
 109. oil filter element
  แปลว่า ไส้กรองของหม้อกรองน้ำมันหล่อลืน
 110. Organization Chart
  แปลว่า ผังโครงสร้างองค์กร
 111. outlet pipe
  แปลว่า ท่อระบายไอเสีย
 112. output shaft
  แปลว่า เพลาที่ได้รับกำลังจากเครื่องถ่ายกำลัง (เช่น เพลารับกำลังของคลัทช์, เพลาลูกเบี้ยวรับกำลังจากเพลาข้อเหวี่ยง)
 113. Outstanding work
  แปลว่า งานคงค้าง
 114. Pier
  แปลว่า ตอม่อ, ท่าเทียบเรือ [โยธา]; เสาเสริม, เสาสะพาน [ช่างก่อสร้าง]; สะพานเทียบเรือ, ตอม่อกลางน้ำ [สำรวจ]
 115. pile tip
  แปลว่า ปลายเข็ม
 116. pipe coupling
  แปลว่า ( ประปา ) ปลอกข้อต่อเกลียวหัวท่อน้ำ เป็นปลอกข้อต่อสั้นๆ มีเกลียวรับได้ทั้งสองข้าง
 117. pipe jacking
  แปลว่า การดันท่อ
 118. pipe thread
  แปลว่า เส้นเกลียวท่อน้ำ เป็นเส้นเกลียวรูปอักษร v กัดด้วยเครื่องกัดเกลียว 3/4 นิ้วต่อฟุต เป็นสิ่งกำหนดได้ว่าจะต่อหัวท่อได้แน่น แข็งแรงดีที่สุด
 119. pipe vice
  แปลว่า ปากกาจับ หรือยึดท่อ
 120. pipe vise
  แปลว่า ( ประปา ) ปากกาจับยึดท่อน้ำขนาดเล็กๆ
 121. pipe welding
  แปลว่า การเชื่อมท่อต่อเข้าด้วยกัน
 122. pipette
  แปลว่า หลอดแก้วสำหรับตวงของเหลว
 123. plaster work
  แปลว่า งานก่ออิฐถือปูน, งานโบกปูนหรือฉาบปูน
 124. plastering trowel
  แปลว่า เกรียงฉาบปูน
 125. plasticine
  แปลว่า ดินน้ำมัน ดินที่เด็กใช้ฝึกหัดการปั้นรูป
 126. ponding
  แปลว่า การขังน้ำ, แอ่งน้ำ
 127. power-main
  แปลว่า สายไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งอยู่ตามถนน
 128. price breakdown
  แปลว่า การแจกแจงรายละเอียดราคา
 129. propeller shaft
  แปลว่า เพลากลางของรถหรือเรือที่ต่อจากเครื่องยนต์ ไปทำให้เพลาอื่นหมุนตาม (เรียกกันว่า "เพลากลาง")
 130. pulley
  แปลว่า มู่เล่คล้องสายพาน, ลูกรอก
 131. pump, axial flow
  แปลว่า เครื่องสูบน้ำชนิดหนึ่งที่มีทิศทางการไหลของน้ำเข้าสู่และออกจากใบพัดขนานกับแกนของเพลา
 132. Punch List
  แปลว่า รายการงานแก้ไข
 133. punching bear
  แปลว่า เครื่องเจาะรูตาไก่, คีมเจาะรู
 134. push-button
  แปลว่า ปุ่มกด (เช่น ปุ่มกดแตรไฟฟ้า, ปุ่มกดสัญญาณ, ปุ่มกดเปิดตู้)
 135. Putty
  แปลว่า สีโป๊ว [ยานยนต์]; พัตตี [สีและวาร์นิช]; ปูนผสมน้ำมันลินสีด [ช่างก่อสร้าง]
 136. raceway
  แปลว่า กล่องหรือรางครอบสายไฟที่ใช้สำหรับการเดินสายไฟภายในบ้าน เพื่อป้องกันสายได้รับการกระทบกระแทก
 137. Rack
  แปลว่า รางฟันปลา, ตะแกรง [โยธา]; ตะแกรงราง [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; รางฟันเฟือง, กรอบล้างฟิล์ม, กระเช้าล้างฟิล์ม [วิชาถ่ายภาพ]; ทางชักลากไม้เล็ก, ที่วางไม้บนเลื่อน, รางฟันเฟือง [ป่าไม้]; ราวชุบ [การชุบเคลือบโลหะ]
 138. rain water pipe
  แปลว่า ท่อระบายน้ำฝน
 139. reception room
  แปลว่า ห้องรับรองแขก
 140. Request for Information (RFI)
  แปลว่า หนังสือขอข้อมูลเพิ่มเติม
 141. retention
  แปลว่า เงินประกันผลงาน / เงินกัก
 142. ridge capping
  แปลว่า ครอบสันหลังคา
 143. roller shutter door
  แปลว่า ประตูเหล็กม้วนคล้ายมุ่ลี่
 144. roof batten
  แปลว่า ไม้ระแนงที่พาดอยู่บนจันทันสำหรับมุงกระเบื้องหลังคา
 145. roof structure
  แปลว่า โครงหลังคา
 146. rubber foot map
  แปลว่า แผ่นยางปูพื้นภายในรถ
 147. S.W.G.
  แปลว่า ขนาดลวดมาตรฐาน
 148. sanctum
  แปลว่า ห้องบูชาพระ ห้องพระ
 149. sand blasting
  แปลว่า (วิศว) การพ่นทรายบนพื้นผิวโลหะหล่อด้วยแรงอัดลม เพื่อขจัดสิ่งสกปรกบนพื้นผิวหล่อ ให้สะอาด
 150. sand drain
  แปลว่า การระบายน้ำออกจากดินเหนียวด้วยการติดตั้งหลุมทราย (เพื่อเร่งการทรุดตัว)
 151. sand fill
  แปลว่า ทรายถม
 152. sandblast
  แปลว่า การเอาทรายขัดหรือทำกระจกให้เป็นฝ้า
 153. Scope of Work
  แปลว่า ขอบเขตของงาน
 154. scratch
  แปลว่า ข่วน, เป็นรอยขีดข่วน, สีถลอก, ทำให้ (สี) เป็นรอยถลอก, ขูด
 155. setting out
  แปลว่า การวางผังและหมุดในงานก่อสร้าง
 156. shaft bearing
  แปลว่า ฝาประกับเพลา
 157. sharp sand
  แปลว่า (ก่อสร้าง) ทรายหยาบ
 158. shear wall, core wall
  แปลว่า ผนังรับแรงเฉือน (จากแรงลมในอาคารสูง)
 159. shop drawing
  แปลว่า แบบสำหรับก่อสร้าง
 160. shuttering
  แปลว่า แบบหล่อคอนกรีต [โยธา]; ไม้แบบ [ป่าไม้]
 161. skein winding
  แปลว่า วิธีการพันขดลวดมอเตอร์กระแสสลับ โดยทำให้ใยลวดเป็นห่วงจำนวนของรอบผ่านร่องเป็นรูปขั้วไฟขั้วหนึ่ง
 162. skirting
  แปลว่า แผ่นไม้ประกบเชิงผนังกำแพงส่วนล่างติดกับพื้น
 163. smoothing trowel
  แปลว่า เกรียงแต่งหน้าปูน เป็นเกรียงใช้สำหรับละเลงหน้าปูน ที่ ฉาบไว้ให้เรียบ
 164. soil pipe
  แปลว่า ท่อน้ำโสโครก, ท่อต่อจากส้วมซึม
 165. solid colour
  แปลว่า สีเดียวกันตลอด
 166. spacer
  แปลว่า ที่กั้นระยะ (ระยะหุ้มคอนกรีต)
 167. splice plate
  แปลว่า เหล็กแผ่นดาม, เหล็กประกับ
 168. spout
  แปลว่า รางน้ำที่ต่อเป็นท่อรับน้ำฝนจากชายคาหลงมา
 169. spring balance
  แปลว่า ตาชั่งสะปริง เป็นตาชั่งแบบแขวนใช้ตะข สะปริง เกี่ยววัตถุที่จะชั่งน้ำหนัก โดยอาศัยน้ำหนักวัตถุที่ถ่วงดึงสปริง ที่มีเข็มชี้ขีดน้ำหนักต่างๆ
 170. spring clip
  แปลว่า เหล็กประกับแหนบรถ
 171. spring drive
  แปลว่า เพลาลอย (แหนบรถชนิดที่วางยาวตามตัวรถตัดกับเพลาท้าย ซึ่งใช้เป็นที่รองรับกันสะเทือนของตัวรถ และรับกำลังขับที่ส่งจากล้อหน้าด้วย)
 172. stair riser
  แปลว่า ลูกตั้งของขั้นบันได
 173. steel binding wire
  แปลว่า ลวดผูกเหล็ก (ใช้สำหรับผูกเหล็กคอนกรีต)
 174. steel plate
  แปลว่า เหล็กแผ่น
 175. steel purlin
  แปลว่า แปเหล็ก, แปลานที่ทำด้วยเหล็ก สำหรับรองรับวัตถุมุงหลังคา มักใช้กับอาคารโครงเหล็กหรือคอนกรีต
 176. steel scale
  แปลว่า ฟุตเหล็ก, บรรทัดเหล็ก
 177. steel trowel
  แปลว่า เกรียงเหล็กฉาบปูน
 178. storm drain
  แปลว่า ท่อระบายน้ำฝน
 179. Supervisor
  แปลว่า หัวหน้างาน, ผู้ควบคุมดูแลงาน
 180. surveying
  แปลว่า การสำรวจ [โยธา]; การรังวัดเนื้อที่ [ช่างก่อสร้าง]; งานรังวัด [สำรวจ]
 181. Taking-Over Certificate
  แปลว่า หนังสือรับรองการรับมอบงาน
 182. tape
  แปลว่า แถบกาว [ป่าไม้]; สายวัด [โยธา]; แถบ, แถบบันทึก [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]; เทป, แถบพันสายไฟ [ไฟฟ้ากำลัง]; เทป, แถบบันทึก [ไฟฟ้าสื่อสาร]; แถววัดระยะ [สำรวจ] ผ้ายางพันสายไฟ
 183. threading
  แปลว่า การกัดเกลียว, การทำเกลียว (ทั้งเกลียวนอกเกลียวใน)
 184. tremie pipe
  แปลว่า ท่อเทคอนกรีตใต้น้ำ
 185. tube fitting
  แปลว่า ข้อต่อ ข้องอ สำหรับต่อท่อ
 186. U-drain
  แปลว่า รางระบายน้ำรูปตัวยู
 187. valve rocker shaft
  แปลว่า เพลากดกระเดื่องลิ้นเครื่องยนต์
 188. vinyle tile
  แปลว่า กระเบื้องยางปูพื้น
 189. wall borer
  แปลว่า เครื่องเจาะรูผนังหรือกำแพงที่ก่อด้วยอิฐหรือปูน
 190. wall, diaphragm
  แปลว่า 1. กำแพงเชื่อมต่อเสาของตอม่อ 2. กำแพงทึบน้ำใต้ฐานรากอาคาร สร้างโดยการขุดดินลงไปในแนวตั้ง รักษาให้คงสภาพด้วย วัสดุผสมน้ำ (slurry) แล้วถมกลับด้วยคอนกรีต หรือดินผสมโคลนผง (bentonite)
 191. waste pipe
  แปลว่า ท่อระบายน้ำทิ้ง
 192. watching
  แปลว่า การเฝ้าดู
 193. water pipe
  แปลว่า ท่อน้ำ, แป๊ปน้ำ
 194. welder
  แปลว่า เครื่องเชื่อมโลหะ
 195. welding rod
  แปลว่า ลวดเชื่อม
 196. window pane
  แปลว่า กระจกหน้าต่าง บานลูก หน้าต่าง
 197. wire mesh
  แปลว่า ลวดเหล็กตะแกรง
 198. wiring under plaster
  แปลว่า การเดินสายไฟแบบฝังสายลงในผนัง แล้วใช้ปูนฉาบไม่เห็นสาย
 199. Works Area Hand-Over Date
  แปลว่า วันกำหนดส่งมอบพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาเพื่อให้เจ้าของโครงการเข้าครอบครองใช้งานได้
 200. yd., yds.
  แปลว่า อักษรย่อของคำว่า yard, yards = หลา

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยทั้ง 200 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมคำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน