ตัวอย่าง ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย ที่ใช้บ่อย 200 คำ

รวบรวมคำศัพท์ช่าง แปลภาษาอังกฤษ - ไทย หรือ Engineering Dictionary

รวมตัวอย่างของ ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย ที่ใช้บ่อย 200 คำ
 1. air pipe

  แปลว่า ท่ออากาศ (ความหมายอย่างเดียวกับคำว่า air duct)

 2. Anchor

  แปลว่า สมอยึด [โยธา] ; สมอบก [ไฟฟ้ากำลัง]

 3. angle steel

  แปลว่า เหล็กฉาก

 4. axle shaft

  แปลว่า เพลาท้าย, เพลาขับล้อหลังหรือเรียกว่า rear axle

 5. back flow

  แปลว่า ไหลย้อนกลับ (ของน้ำหรือน้ำโสโครกจากท่อระบาย)

 6. bar(1)

  แปลว่า บาร์ : ความหมายในทางอุตุนิยมวิทยา ใช้เป็นหน่วยวัดความกดอากาศ 1 บาร์มีค่าเท่ากับ 10 ล้านดายน์ (dyne) ต่อ 1 ตารางเซนติเมตร หรือเท่ากับ 1,000 มิลลิบาร์ ซึ่งเท่ากับ 750.076 มม. (29.53 นิ้ว) เมื่ออุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสที่ละติจูด 45 องศา สันดอน:เนินที่เกิดจากกระแสน้ำพัดพาตะกอนมาตกจมจนเกิดเป็นสันในบริเวณปากแม่น้ำหรือชายฝั่งทะเล

 7. base flow

  แปลว่า 1. น้ำที่ไหลในลำน้ำเกิดจากการไหลซึมออกมาของน้ำใต้ดิน ส่วนมากเกิดในช่วงฤดูแล้ง เป็น ground water runoff 2. ปริมาณน้ำเดิมที่ไหลอยู่ในลำน้ำก่อนเกิดน้ำท่า

 8. baseboard

  แปลว่า เหมือน skiring เป็นแผ่นบัวเชิงผนัง

 9. bearing between hub and axle shaft

  แปลว่า แบริ่งระหว่างดุมครอบเรือนเพลากับเพลา

 10. bearing capacity

  แปลว่า ความสามารถในการที่จะรับน้ำหนักได้ ความสามารถในการรับแรงแบกทาน

 11. belting

  แปลว่า (วิศว) การผลิตสายพาน, ซึ่งอาจจะใช้ หนังสัตว์, ฝ้าย, เนื้อไม้เมืองร้อนฃนิดหนึ่ง, ของสัตว์ทอ ฯลฯ

 12. blow pipe

  แปลว่า ท่อเป่าแล่น, สำหรับใช้ในการหลอมสิ่งต่าง ๆ โดยใช้อาศัยความร้อนจากเปลวไฟที่พ่นออกมาจากท่อเป่าแล่นนี้

 13. body-work

  แปลว่า งานที่เกี่ยวกับตัวถังรถยนต์ (เช่น งานพ่นสี, เคาะตัวถัง ฯลฯ)

 14. bolt and nut

  แปลว่า สลักเกลียวพร้อมด้วยน๊อต

 15. border plane

  แปลว่า กบไสไม้ชนิดหนึ่งใช้ลอกบัวขอบ หรือเซาะร่องตามแนวขอบ เรียกว่า กบคิ้ว

 16. bored pile

  แปลว่า เสาเข็มเจาะ

 17. bracket

  แปลว่า เท้าแขน, แป้นหูช้าง [โยธา, ช่างก่อสร้าง]: เอ็น [อุตสาหกรรมเหล็ก]: วงเล็บ [การพิมพ์]: แบร็กเกต ไฟฟ้ากำลัง

 18. brance wire

  แปลว่า (ไฟฟ้) สายไฟย่อยที่แยกออกมาจากสายไฟใหญ่

 19. building construction

  แปลว่า การก่อสร้างอาคาร

 20. buttering trowel

  แปลว่า (ก่ออิฐ) เกรียงฉาบปูนก่ออิฐ

 21. C.O.D.

  แปลว่า อักษรย่อของ collect on delivery = พัสดุเก็บเงินปลายทาง

 22. cable joint

  แปลว่า ข้อต่อของสายไฟหรือสายเคเบิล

 23. cablke joint

  แปลว่า ข้อต่อสายไฟหรือสายเคเบิล

 24. Carbonation

  แปลว่า (Concrete Engineering) 1) Reaction between the products of portland cement (soluble calcium hydroxides), water and carbon dioxide to produce insoluble calcium carbonate (efflorescence). 2) Soft white, chalky surface dusting of freshly placed, unhardened concrete caused by carbon dioxide from unvented heaters or gasoline powered equipment in an enclosed space. 3) Carbonated, dense, impermeable to absorption, top layer of the surface of concrete caused by surface reaction to carbon dioxide. This carbonated layer becomes denser and deeper over a period of time. 4) Reaction with carbon dioxide which produces a slight shrinkage in concrete. Improves chemical stability. Concrete masonry units during manufacturing may be deliberately exposed to carbon dioxide after reaching 80% strength to induce carbonation shrinkage to make the units more dimensionally stable. Future drying shrinkage is reduced by as much as 30%.

 25. catch basin

  แปลว่า อ่างหรือหลุม หรือถังตักผงหรือขยะ, ตะแกรงรับปลายท่อน้ำฝน

 26. ceiling board

  แปลว่า ฝ้าเพดานทำด้วยไม้ หรือวัสดุเป็นแผ่น

 27. ceiling fan

  แปลว่า พัดลมติดเพดาน

 28. ceiling height

  แปลว่า ความสูงของเพดาน วัดจากพื้นห้องถึงฝ้าเพดาน

 29. center punch

  แปลว่า เหล็กเจาะนำศูนย์ (เครื่องมือที่ใช้เจาะรูนำร่องบนแผ่นโลหะ เพื่อใช้สว่านเจาะภายหลัง)

 30. chipped stone

  แปลว่า หินเกร็ด

 31. circular trowel

  แปลว่า เกรียงฉาบปูนชนิดที่มีแผ่นเหล็ก เกรียงลักษณะโค้ง เพื่อฉาบผิวปูนที่โค้ง

 32. cisten tank

  แปลว่า ถังเก็บน้ำฝน, ถังเก็บน้ำที่ใช้กับตัวส้วมชักโครก

 33. clutch operating shaft

  แปลว่า เพลาบังคับคลัทช์, เพลาคลัทช์

 34. concealed lighting

  แปลว่า ไฟที่ซ่อนอยู่ในหลืบ เห็นแต่แสง

 35. conduit pipe

  แปลว่า ท่อที่ทำด้วยวัสดุฉนวน ภายในใช้เดินสายไฟ

 36. cone valve

  แปลว่า ลิ้นเครื่องยนต์รูปทรงกรวย (อยู่ในลูกปั๊มเบรค)

 37. construction inspector

  แปลว่า ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

 38. Construction Schedule

  แปลว่า แผนงานก่อสร้าง

 39. copper pipe

  แปลว่า ท่อหรือแป๊ปทางเดินของน้ำมัน ทำด้วยทองแดง (เช่น ท่อทางเดินน้ำมันของคาบูเรเตอร์, ท่อน้ำยาเย็นเครื่องทำความเย็น)

 40. corner trowel

  แปลว่า เกรียงถือปูนมีใบเป็นรูป V สำหรับฉาบปูนแต่งมุมใช้ได้ทั้งด้านนอกและด้านใน

 41. counter bore

  แปลว่า เจาะรูให้โตขึ้น, ขยายให้รูกว้างด้วยเครื่องเจาะคว้าน

 42. countershaft

  แปลว่า เพลาที่ต่ออกมาจากเพลาเครื่อง

 43. crank shaft

  แปลว่า เพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ เป็นตัวหมุนข้อเหวี่ยงที่ติดต่อกับก้านลูกสูบ

 44. crankshaft

  แปลว่า เพลาข้อเหวี่ยง, คานติดข้อเหวี่ยง, เพลาหมุนสำหรับข้อเหวี่ยงลูกสูบเครื่องยนต์

 45. crushed rock, crushed stone

  แปลว่า หินโม่, หินคลุก, หินย่อย

 46. die and tap

  แปลว่า เครื่องทำเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย (เกลียวตัวผู้ หมายถึงเกลียวนอก อย่างเช่น เกลียวสลัก เกลียวตัวเมีย หมายถึงเกลียวใส่ร่อง อย่างเช่น เกลียวในท่อหรือเกลียวน๊อต)

 47. distilled water

  แปลว่า น้ำกลั่น (หมายถึงน้ำกลั่นที่ใช้กับแบตเตอรี่)

 48. door-lock

  แปลว่า กุญแจที่ติดกับประตู เช่น กุญแจเยลบิด และลั่นกลอนได้, กลอนประตู

 49. double pipe

  แปลว่า ท่อหรือแป๊ปโลหะคู่, ท่อขนาน

 50. down spout

  แปลว่า (สถาปัตย์) รางน้ำฝนต่อจากชายคาลงมาจนถึงข้างล่าง

 51. drainage modulus

  แปลว่า สัมประสิทธิ์การระบายน้ำ : ปริมาตรของน้ำท่าที่ระบายต่อหนึ่งหน่วยเวลาต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่หน่วยที่นิยมใช้กัน คือ ลิตร/วินาที/ไร่ หรือ ลูกบาศก์เมตร/วินาที/ไร่

 52. drainage pipe

  แปลว่า ท่อระบายน้ำ

 53. drainge pipe

  แปลว่า ท่อระบายน้ำ

 54. drill

  แปลว่า สว่าน, เจาะ

 55. drill chuck

  แปลว่า จำปาจับดอกสว่าน

 56. drill press

  แปลว่า เครื่องเจาะโลหะขนาดใหญ่, สว่านแท่น

 57. drip mold

  แปลว่า (สถาปัตย์) คิ้วผนังตึกสำหรับกั้นน้ำฝนไหลย้อยลงมาตามผนัง

 58. drip mould

  แปลว่า คิ้วผนังตึก สำหรับกั้นน้ำฝนไหลย้อยลงมาตามผนัง

 59. drive shaft

  แปลว่า (รถยนต์) เพลาขับหมุน เป็นเพลาที่ถ่ายกำลังขับหมุนต่อไปยังเพลาขับหมุนล้อหลัง, (กลไก) เพลาขับหมุนในเครื่องจักรอื่น ๆ เช่นเดียวกัน

 60. driven gear

  แปลว่า เฟืองตามหรือเฟืองรับกำลังจากเฟืองขับเพลา

 61. drop, pipe

  แปลว่า ท่อลดระดับน้ำ : ดู pipe drop

 62. dummy joint

  แปลว่า รอยต่อหลอก เพื่อให้เกิดรอยร้าวที่รอยนั้น

 63. Eng.

  แปลว่า อักษรย่อของคำว่า engineer = วิศวกร, นายช่าง

 64. escape pipe

  แปลว่า ท่อระบายน้ำหรือน้ำมันที่เสื่อมคุณภาพ หรือสกปรกออกทิ้ง, ท่อระบายน้ำล้น

 65. excavation

  แปลว่า การขุด, งานขุด (ดิน)

 66. exhaust fan

  แปลว่า พัดลมดูดอากาศเสียออกไปจากอาคาร

 67. exposed aggregate finish

  แปลว่า หินล้าง, ทรายล้าง

 68. fabric reinforcement

  แปลว่า เหล็กตะแกรง

 69. fan belt

  แปลว่า สายพานพัดลม, สายพานใบพัดหม้อน้ำ

 70. fan blade

  แปลว่า ใบพัดของพัดลม, ใบพัด

 71. feed pipe

  แปลว่า ท่อผ่านตลอดซึ่งใช้ส่งกระแสน้ำของเครื่องจักรไอน้ำ

 72. flange pipe

  แปลว่า (ประปา) ท่อน้ำหรือท่อไอน้ำ ที่ปลายท่อ มีปีกกลมยื่นออกมาคล้ายแผ่นจาน สำหรับต่อกับหน้าจานท่ออื่น

 73. fuel pipe

  แปลว่า ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง

 74. fume pipe

  แปลว่า ท่อระบายควันหรือไอเสีย

 75. grading (1)

  แปลว่า การปรับระดับดิน : การเคลื่อนย้ายดินให้ได้ระดับตามที่ต้องการ เรียกอีกอย่างว่า land leveling

 76. guard rail

  แปลว่า ราว (กันตก)

 77. hollow shaft

  แปลว่า เพลาหรือคานที่ทำเป็นรูกลวงผ่านไปยังศูนย์กลางของปากท่อ โดยวิธีเจาะคว้าน

 78. inlet camshaft

  แปลว่า เพลาลูกเบี้ยวท่อไอดี

 79. input shaft

  แปลว่า เพลาส่งกำลัง, เพลาสับเฟืองของคลัทช์

 80. insulating washer

  แปลว่า แหวนยางหรือฉนวนกันไฟสำหรับเดินสายไฟ

 81. jam nut

  แปลว่า น๊อตสำหรับสวมทับหรือตามน๊อตของสลักเกลียวตัวเดียวกันลงไป เพื่อกันน๊อตตัวแรกหลวมคลายเกลียว

 82. jet-pipe

  แปลว่า ท่อฉีดน้ำหรือลม

 83. joint (1)

  แปลว่า รอยต่อ

 84. joint-sealing compound

  แปลว่า สารประกอบยาแนวรอยต่อ, วัสดุประสาน

 85. Key Personnel (Key Staff)

  แปลว่า บุคลากรหลัก หมายถึงบุคลากรที่มีความสำคัญในการทำงานให้งานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ซึ่งโดยปรกติจะมีการะบุไว้ในเอกสารสัญญาว่ามีตำแหน่งอะไรบ้าง

 86. key plan

  แปลว่า ผังสลัก

 87. lamp-base

  แปลว่า ขั้วเสียบหลอดไฟ

 88. lathe work

  แปลว่า (งานช่างไม้, ช่างโลหะ) งานกลึง;งานที่ต้องใช้เครื่องกลึง

 89. Lead

  แปลว่า สายไฟ, ตะกั่ว [ยานยนต์]; ส่วนเฉียง[ใบเลื่อย]; เส้นทางออก, รอกนำ [ป่าไม้]; สายนำ [อิเล็กทรอนิกส์]; เลด, แผ่นแทรกบรรทัด [การพิมพ์]

 90. lead pipe

  แปลว่า ห่อโลหะผสมตะกั่ว ที่ใช้เป็นท่อเดินสายไฟ หรือน้ำ

 91. leaf spring

  แปลว่า แหนบรองน้ำหนักและกันสะเทือนของรถ แบบที่ใช้แผ่นเหล็กบางยาวซ้อนกันหลายๆ แผ่น ทำเป็นรูปโค้ง (ความหายอย่างเดียวกับ laminated spring)

 92. leaky wall

  แปลว่า ผนังหรือกำแพงร้าว หรือรั้วมีน้ำฝนซึมเข้ามาได้

 93. Licence for Professional Practice (วสท.) - or Controlled Engineer License , Registed Engineer License

  แปลว่า ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

 94. lift hall

  แปลว่า ห้องโถงหน้าลิฟท์

 95. live wire

  แปลว่า สายไฟฟ้า, สายที่มีกระแสไฟฟ้าเดินอยู่

 96. masonry

  แปลว่า งานก่ออิฐฉาบปูน

 97. mesh reinforcement

  แปลว่า เหล็กเสริมตะแกรง

 98. motor shaft

  แปลว่า เพลาข้อเหวี่ยงหรือเพลากลางของมอเตอร์

 99. nagative

  แปลว่า ทางลบ, ขั้วลบทางไฟฟ้า

 100. nose-pipe

  แปลว่า หัวท่อสั้นๆ สำหรับสวมปลายสายยาง

 101. Nosing

  แปลว่า จมูกบันได [ช่างก่อสร้าง]; ขอบมน [ป่าไม้]

 102. notice of termination of the Contract

  แปลว่า หนังสือบอกกล่าวบอกเลิกสัญญา

 103. oil hole drills

  แปลว่า สว่านหรือเหล็กเจาะรู ที่มีร่องน้ำมันหล่อลื่น มักจะทำเป็นร่องอาจจะใช้ร่องเดียวกันหรือสองจากก้านของมันลงไปถึงปลายที่จะเจาะ ใช้มากในการเจาะรูลึก ๆ

 104. Organization Chart

  แปลว่า ผังโครงสร้างองค์กร

 105. outlet pipe

  แปลว่า ท่อระบายไอเสีย

 106. output shaft

  แปลว่า เพลาที่ได้รับกำลังจากเครื่องถ่ายกำลัง (เช่น เพลารับกำลังของคลัทช์, เพลาลูกเบี้ยวรับกำลังจากเพลาข้อเหวี่ยง)

 107. pebble dash

  แปลว่า กรวดเม็ดเล็กๆ ที่ดปรยหรือสาดด้านนอกของกำแพงที่เพิ่งฉาบใหม่ๆ และยังเปียกอยู่

 108. Pipe

  แปลว่า ท่อ [โยธา, ช่างก่อสร้าง, สิ่งแวดล้อมน้ำ, ศัพท์พลังงาน]; ท่อ, โพรงหดตัว [อุตสาหกรรมเหล็ก]; ไส้กลวง [ป่าไม้]

 109. pipe coupling

  แปลว่า ( ประปา ) ปลอกข้อต่อเกลียวหัวท่อน้ำ เป็นปลอกข้อต่อสั้นๆ มีเกลียวรับได้ทั้งสองข้าง

 110. pipe culvert

  แปลว่า ท่อลอดกลม

 111. pipe cutter

  แปลว่า เครื่องมือตัดท่อโลหะ

 112. pipe fiting

  แปลว่า ข้อต่อสำหรับต่อปลายท่อทั้งสอง

 113. pipe fittings

  แปลว่า เครื่องประกอบในการต่อท่อน้ำ

 114. pipe inside reamer

  แปลว่า เครื่องทำเกลียวตัวใน หรือเกลียวตัวเมียของท่อ

 115. pipe jacking

  แปลว่า การดันท่อ

 116. pipe line

  แปลว่า ช่องทางเดินที่น้ำมันไหลไปตามท่อเข้าสู่ตัวเครื่องจักร

 117. pipe thread

  แปลว่า เส้นเกลียวท่อน้ำ เป็นเส้นเกลียวรูปอักษร v กัดด้วยเครื่องกัดเกลียว 3/4 นิ้วต่อฟุต เป็นสิ่งกำหนดได้ว่าจะต่อหัวท่อได้แน่น แข็งแรงดีที่สุด

 118. pipe vice

  แปลว่า ปากกาจับ หรือยึดท่อ

 119. pipe vise

  แปลว่า ( ประปา ) ปากกาจับยึดท่อน้ำขนาดเล็กๆ

 120. pipe welding

  แปลว่า การเชื่อมท่อต่อเข้าด้วยกัน

 121. pipe wrench

  แปลว่า กุญแจเลื่อนขนาดใหญ่ ใช้ไขหรือขันเกลียวท่อ

 122. pipe-fitter

  แปลว่า พนักงาน หรือคนรับจ้างต่อท่อประปา

 123. pipette

  แปลว่า หลอดแก้วสำหรับตวงของเหลว

 124. plastering trowel

  แปลว่า เกรียงฉาบปูน

 125. plasticine

  แปลว่า ดินน้ำมัน ดินที่เด็กใช้ฝึกหัดการปั้นรูป

 126. plate spring

  แปลว่า สปริงที่ใช้แผ่นโลหะซ้อนกันหลายแผ่น เช่น ที่เรียกว่า " แหนบสปริง "

 127. power-main

  แปลว่า สายไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งอยู่ตามถนน

 128. price breakdown

  แปลว่า การแจกแจงรายละเอียดราคา

 129. propeller shaft

  แปลว่า เพลากลางของรถหรือเรือที่ต่อจากเครื่องยนต์ ไปทำให้เพลาอื่นหมุนตาม (เรียกกันว่า "เพลากลาง")

 130. pump, axial flow

  แปลว่า เครื่องสูบน้ำชนิดหนึ่งที่มีทิศทางการไหลของน้ำเข้าสู่และออกจากใบพัดขนานกับแกนของเพลา

 131. pump, mixed flow

  แปลว่า เครื่องสูบน้ำชนิดหนึ่งที่มีทิศทางการไหลของน้ำเข้าสู่ใบพัดในแนวขนานกับเพลา และไหลออกจากใบพัดทำมุม 45 ถึง 80 องศา กับแกนของเพลา

 132. Punch List

  แปลว่า รายการงานแก้ไข

 133. push-button

  แปลว่า ปุ่มกด (เช่น ปุ่มกดแตรไฟฟ้า, ปุ่มกดสัญญาณ, ปุ่มกดเปิดตู้)

 134. Putty

  แปลว่า สีโป๊ว [ยานยนต์]; พัตตี [สีและวาร์นิช]; ปูนผสมน้ำมันลินสีด [ช่างก่อสร้าง]

 135. raceway

  แปลว่า กล่องหรือรางครอบสายไฟที่ใช้สำหรับการเดินสายไฟภายในบ้าน เพื่อป้องกันสายได้รับการกระทบกระแทก

 136. Rack

  แปลว่า รางฟันปลา, ตะแกรง [โยธา]; ตะแกรงราง [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; รางฟันเฟือง, กรอบล้างฟิล์ม, กระเช้าล้างฟิล์ม [วิชาถ่ายภาพ]; ทางชักลากไม้เล็ก, ที่วางไม้บนเลื่อน, รางฟันเฟือง [ป่าไม้]; ราวชุบ [การชุบเคลือบโลหะ]

 137. rain water pipe

  แปลว่า ท่อระบายน้ำฝน

 138. reception room

  แปลว่า ห้องรับรองแขก

 139. reiser pipe

  แปลว่า ท่อตั้งที่ใช้กับหัวฉีดในระบบการให้น้ำแบบฉีดฝอย (sprinkler irrigation)

 140. Request for Information (RFI)

  แปลว่า หนังสือขอข้อมูลเพิ่มเติม

 141. retention

  แปลว่า เงินประกันผลงาน / เงินกัก

 142. rocker arm shaft

  แปลว่า เพลากดขากระเดื่องลิ้น

 143. roller shutter door

  แปลว่า ประตูเหล็กม้วนคล้ายมุ่ลี่

 144. roof batten

  แปลว่า ไม้ระแนงที่พาดอยู่บนจันทันสำหรับมุงกระเบื้องหลังคา

 145. S.W.G.

  แปลว่า ขนาดลวดมาตรฐาน

 146. sag pipe

  แปลว่า ท่อลอดถนน

 147. sanctum

  แปลว่า ห้องบูชาพระ ห้องพระ

 148. sand blasting

  แปลว่า (วิศว) การพ่นทรายบนพื้นผิวโลหะหล่อด้วยแรงอัดลม เพื่อขจัดสิ่งสกปรกบนพื้นผิวหล่อ ให้สะอาด

 149. sand drain

  แปลว่า การระบายน้ำออกจากดินเหนียวด้วยการติดตั้งหลุมทราย (เพื่อเร่งการทรุดตัว)

 150. sand fill

  แปลว่า ทรายถม

 151. sand pile

  แปลว่า เสาเข็มทรายกระแทกอัดแน่นในดิน

 152. sand pump

  แปลว่า เครื่องดูดหญ้า

 153. sand sluice

  แปลว่า ช่องระบายทราย : ช่องเปิดพร้อมบานบังคับน้ำทำไว้ที่อาคารประเภทฝาย เพื่อระบายตะกอนทรายที่ทับถมอยู่หน้าฝายออกไปทางด้านท้ายน้ำ โดยให้น้ำไหลผ่านด้วยความเร็วสูงพร้อมกับพัดพาตะกอนออกไป

 154. sandblast

  แปลว่า การเอาทรายขัดหรือทำกระจกให้เป็นฝ้า

 155. sanding

  แปลว่า การขัดถูพื้นผิวด้วยเครื่องจักรขัด เป็นเครื่องขัดประกอบด้วยจานขัดกลมหน้าจานเป็นพื้นทราย หรือสายพานขัดซึ่งหน้าสายพานโรยด้วยทรายขัด

 156. Scope of Work

  แปลว่า ขอบเขตของงาน

 157. scratch

  แปลว่า ข่วน, เป็นรอยขีดข่วน, สีถลอก, ทำให้ (สี) เป็นรอยถลอก, ขูด

 158. shackle threaded bush

  แปลว่า ปลอกยางรองสลักหูแหนบ

 159. shaft bearing

  แปลว่า ฝาประกับเพลา

 160. shaft flange

  แปลว่า จานเพลา

 161. sharp sand

  แปลว่า (ก่อสร้าง) ทรายหยาบ

 162. shuttering

  แปลว่า แบบหล่อคอนกรีต [โยธา]; ไม้แบบ [ป่าไม้]

 163. sill

  แปลว่า ธรณีประตู, กรอบล่างขอบหน้าต่าง

 164. smoothing trowel

  แปลว่า เกรียงแต่งหน้าปูน เป็นเกรียงใช้สำหรับละเลงหน้าปูน ที่ ฉาบไว้ให้เรียบ

 165. soil pipe

  แปลว่า ท่อน้ำโสโครก, ท่อต่อจากส้วมซึม

 166. spout

  แปลว่า รางน้ำที่ต่อเป็นท่อรับน้ำฝนจากชายคาหลงมา

 167. spring balance

  แปลว่า ตาชั่งสะปริง เป็นตาชั่งแบบแขวนใช้ตะข สะปริง เกี่ยววัตถุที่จะชั่งน้ำหนัก โดยอาศัยน้ำหนักวัตถุที่ถ่วงดึงสปริง ที่มีเข็มชี้ขีดน้ำหนักต่างๆ

 168. spring clip

  แปลว่า เหล็กประกับแหนบรถ

 169. spring drive

  แปลว่า เพลาลอย (แหนบรถชนิดที่วางยาวตามตัวรถตัดกับเพลาท้าย ซึ่งใช้เป็นที่รองรับกันสะเทือนของตัวรถ และรับกำลังขับที่ส่งจากล้อหน้าด้วย)

 170. stair riser

  แปลว่า ลูกตั้งของขั้นบันได

 171. stand pipe

  แปลว่า ท่อน้ำตั้งขนาดใหญ่ หรือถังเก็บน้ำที่ตั้งสูงขึ้นไป เพื่ออาศัยความกดดันในระบบการจ่ายน้ำประปา

 172. steel binding wire

  แปลว่า ลวดผูกเหล็ก (ใช้สำหรับผูกเหล็กคอนกรีต)

 173. steel plate

  แปลว่า เหล็กแผ่น

 174. steel scale

  แปลว่า ฟุตเหล็ก, บรรทัดเหล็ก

 175. steel trowel

  แปลว่า เกรียงเหล็กฉาบปูน

 176. storm drain

  แปลว่า ท่อระบายน้ำฝน

 177. stove pipe

  แปลว่า (วิศว) ปล่องเตาไฟ คือ เตาเหล็กที่ใช้หุงต้มและให้ความอบอุ่น เป็นเตามีฝาปิด

 178. subsoil drain

  แปลว่า การระบายน้ำใต้ดิน

 179. surveying

  แปลว่า การสำรวจ [โยธา]; การรังวัดเนื้อที่ [ช่างก่อสร้าง]; งานรังวัด [สำรวจ]

 180. tail drain

  แปลว่า คูระบายน้ำท้ายแปลง : ดู drain, tail

 181. tape

  แปลว่า แถบกาว [ป่าไม้]; สายวัด [โยธา]; แถบ, แถบบันทึก [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]; เทป, แถบพันสายไฟ [ไฟฟ้ากำลัง]; เทป, แถบบันทึก [ไฟฟ้าสื่อสาร]; แถววัดระยะ [สำรวจ] ผ้ายางพันสายไฟ

 182. threading

  แปลว่า การกัดเกลียว, การทำเกลียว (ทั้งเกลียวนอกเกลียวใน)

 183. torsion spring

  แปลว่า แหนบรถชนิดเหล็กเกลียวบิดแบบขดลวดสปริง, สปริงหยุ่นตัวในร้องเฟืองของแผ่นคลัทช์

 184. transmission main shaft

  แปลว่า เพลากลางถ่ายกำลังจากเกียร์ไปยังล้อหน้ารถ

 185. tremie pipe

  แปลว่า ท่อเทคอนกรีตใต้น้ำ

 186. U-drain

  แปลว่า รางระบายน้ำรูปตัวยู

 187. valve rocker shaft

  แปลว่า เพลากดกระเดื่องลิ้นเครื่องยนต์

 188. valve washer

  แปลว่า แหวนลิ้นสปริงของแม่ปั๊มเบรค

 189. vinyle tile

  แปลว่า กระเบื้องยางปูพื้น

 190. wall borer

  แปลว่า เครื่องเจาะรูผนังหรือกำแพงที่ก่อด้วยอิฐหรือปูน

 191. wall surface

  แปลว่า ปูนหรือสีที่ฉาบทางผิวพื้นของผนัง

 192. wall, diaphragm

  แปลว่า 1. กำแพงเชื่อมต่อเสาของตอม่อ 2. กำแพงทึบน้ำใต้ฐานรากอาคาร สร้างโดยการขุดดินลงไปในแนวตั้ง รักษาให้คงสภาพด้วย วัสดุผสมน้ำ (slurry) แล้วถมกลับด้วยคอนกรีต หรือดินผสมโคลนผง (bentonite)

 193. waste pipe

  แปลว่า ท่อระบายน้ำทิ้ง

 194. water pipe

  แปลว่า ท่อน้ำ, แป๊ปน้ำ

 195. welder

  แปลว่า เครื่องเชื่อมโลหะ

 196. welding rod

  แปลว่า ลวดเชื่อม

 197. window pane

  แปลว่า กระจกหน้าต่าง บานลูก หน้าต่าง

 198. wire mesh

  แปลว่า ลวดเหล็กตะแกรง

 199. wiring under plaster

  แปลว่า การเดินสายไฟแบบฝังสายลงในผนัง แล้วใช้ปูนฉาบไม่เห็นสาย

 200. Works Area Hand-Over Date

  แปลว่า วันกำหนดส่งมอบพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาเพื่อให้เจ้าของโครงการเข้าครอบครองใช้งานได้

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย ที่ใช้บ่อย
Download