ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

No
No
1drainge pipeท่อระบายน้ำ
2conduit pipeท่อที่ทำด้วยวัสดุฉนวน ภายในใช้เดินสายไฟ
3storm drainท่อระบายน้ำฝน
4valve rocker shaftเพลากดกระเดื่องลิ้นเครื่องยนต์
5pipe viceปากกาจับ หรือยึดท่อ
6sandblastการเอาทรายขัดหรือทำกระจกให้เป็นฝ้า
7waste pipeท่อระบายน้ำทิ้ง
8pipetteหลอดแก้วสำหรับตวงของเหลว
9pipe threadเส้นเกลียวท่อน้ำ เป็นเส้นเกลียวรูปอักษร v กัดด้วยเครื่องกัดเกลียว 3/4 นิ้วต่อฟุต เป็นสิ่งกำหนดได้ว่าจะต่อหัวท่อได้แน่น แข็งแรงดีที่สุด
10pipe vise( ประปา ) ปากกาจับยึดท่อน้ำขนาดเล็กๆ
11brance wire(ไฟฟ้) สายไฟย่อยที่แยกออกมาจากสายไฟใหญ่
12spring clipเหล็กประกับแหนบรถ
13output shaftเพลาที่ได้รับกำลังจากเครื่องถ่ายกำลัง (เช่น เพลารับกำลังของคลัทช์, เพลาลูกเบี้ยวรับกำลังจากเพลาข้อเหวี่ยง)
14sand drainการระบายน้ำออกจากดินเหนียวด้วยการติดตั้งหลุมทราย (เพื่อเร่งการทรุดตัว)
15belting(วิศว) การผลิตสายพาน, ซึ่งอาจจะใช้ หนังสัตว์, ฝ้าย, เนื้อไม้เมืองร้อนฃนิดหนึ่ง, ของสัตว์ทอ ฯลฯ
16fume pipeท่อระบายควันหรือไอเสีย
17soil pipeท่อน้ำโสโครก, ท่อต่อจากส้วมซึม
18outlet pipeท่อระบายไอเสีย
19pump, axial flowเครื่องสูบน้ำชนิดหนึ่งที่มีทิศทางการไหลของน้ำเข้าสู่และออกจากใบพัดขนานกับแกนของเพลา
20wall, diaphragm1. กำแพงเชื่อมต่อเสาของตอม่อ 2. กำแพงทึบน้ำใต้ฐานรากอาคาร สร้างโดยการขุดดินลงไปในแนวตั้ง รักษาให้คงสภาพด้วย วัสดุผสมน้ำ (slurry) แล้วถมกลับด้วยคอนกรีต หรือดินผสมโคลนผง (bentonite)
21spring driveเพลาลอย (แหนบรถชนิดที่วางยาวตามตัวรถตัดกับเพลาท้าย ซึ่งใช้เป็นที่รองรับกันสะเทือนของตัวรถ และรับกำลังขับที่ส่งจากล้อหน้าด้วย)
22reiser pipeท่อตั้งที่ใช้กับหัวฉีดในระบบการให้น้ำแบบฉีดฝอย (sprinkler irrigation)
23buttering trowel(ก่ออิฐ) เกรียงฉาบปูนก่ออิฐ
24pump, mixed flowเครื่องสูบน้ำชนิดหนึ่งที่มีทิศทางการไหลของน้ำเข้าสู่ใบพัดในแนวขนานกับเพลา และไหลออกจากใบพัดทำมุม 45 ถึง 80 องศา กับแกนของเพลา
25input shaftเพลาส่งกำลัง, เพลาสับเฟืองของคลัทช์
26blow pipeท่อเป่าแล่น, สำหรับใช้ในการหลอมสิ่งต่าง ๆ โดยใช้อาศัยความร้อนจากเปลวไฟที่พ่นออกมาจากท่อเป่าแล่นนี้
27lead pipeห่อโลหะผสมตะกั่ว ที่ใช้เป็นท่อเดินสายไฟ หรือน้ำ
28sand pumpเครื่องดูดหญ้า
29subsoil drainการระบายน้ำใต้ดิน
30escape pipeท่อระบายน้ำหรือน้ำมันที่เสื่อมคุณภาพ หรือสกปรกออกทิ้ง, ท่อระบายน้ำล้น
31bearing between hub and axle shaftแบริ่งระหว่างดุมครอบเรือนเพลากับเพลา
32inlet camshaftเพลาลูกเบี้ยวท่อไอดี
33air pipeท่ออากาศ (ความหมายอย่างเดียวกับคำว่า air duct)
34clutch operating shaftเพลาบังคับคลัทช์, เพลาคลัทช์
35plastering trowelเกรียงฉาบปูน
36leaky wallผนังหรือกำแพงร้าว หรือรั้วมีน้ำฝนซึมเข้ามาได้
37wall surfaceปูนหรือสีที่ฉาบทางผิวพื้นของผนัง
38corner trowelเกรียงถือปูนมีใบเป็นรูป V สำหรับฉาบปูนแต่งมุมใช้ได้ทั้งด้านนอกและด้านใน
39joint (1)รอยต่อ
40feed pipeท่อผ่านตลอดซึ่งใช้ส่งกระแสน้ำของเครื่องจักรไอน้ำ
41sand fillทรายถม
42drip mold(สถาปัตย์) คิ้วผนังตึกสำหรับกั้นน้ำฝนไหลย้อยลงมาตามผนัง
43roof battenไม้ระแนงที่พาดอยู่บนจันทันสำหรับมุงกระเบื้องหลังคา
44tail drainคูระบายน้ำท้ายแปลง : ดู drain, tail
45sand pileเสาเข็มทรายกระแทกอัดแน่นในดิน
46crank shaftเพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ เป็นตัวหมุนข้อเหวี่ยงที่ติดต่อกับก้านลูกสูบ
47Rackรางฟันปลา, ตะแกรง [โยธา]; ตะแกรงราง [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; รางฟันเฟือง, กรอบล้างฟิล์ม, กระเช้าล้างฟิล์ม [วิชาถ่ายภาพ]; ทางชักลากไม้เล็ก, ที่วางไม้บนเลื่อน, รางฟันเฟือง [ป่าไม้]; ราวชุบ [การชุบเคลือบโลหะ]
48pipe jackingการดันท่อ
49steel trowelเกรียงเหล็กฉาบปูน
50smoothing trowelเกรียงแต่งหน้าปูน เป็นเกรียงใช้สำหรับละเลงหน้าปูน ที่ ฉาบไว้ให้เรียบ
51U-drainรางระบายน้ำรูปตัวยู
52hollow shaftเพลาหรือคานที่ทำเป็นรูกลวงผ่านไปยังศูนย์กลางของปากท่อ โดยวิธีเจาะคว้าน
53shaft bearingฝาประกับเพลา
54water pipeท่อน้ำ, แป๊ปน้ำ
55valve washerแหวนลิ้นสปริงของแม่ปั๊มเบรค
56drip mouldคิ้วผนังตึก สำหรับกั้นน้ำฝนไหลย้อยลงมาตามผนัง
57flange pipe(ประปา) ท่อน้ำหรือท่อไอน้ำ ที่ปลายท่อ มีปีกกลมยื่นออกมาคล้ายแผ่นจาน สำหรับต่อกับหน้าจานท่ออื่น
58pebble dashกรวดเม็ดเล็กๆ ที่ดปรยหรือสาดด้านนอกของกำแพงที่เพิ่งฉาบใหม่ๆ และยังเปียกอยู่
59double pipeท่อหรือแป๊ปโลหะคู่, ท่อขนาน
60pipe lineช่องทางเดินที่น้ำมันไหลไปตามท่อเข้าสู่ตัวเครื่องจักร
61Leadสายไฟ, ตะกั่ว [ยานยนต์]; ส่วนเฉียง[ใบเลื่อย]; เส้นทางออก, รอกนำ [ป่าไม้]; สายนำ [อิเล็กทรอนิกส์]; เลด, แผ่นแทรกบรรทัด [การพิมพ์]
62stand pipeท่อน้ำตั้งขนาดใหญ่ หรือถังเก็บน้ำที่ตั้งสูงขึ้นไป เพื่ออาศัยความกดดันในระบบการจ่ายน้ำประปา
63circular trowelเกรียงฉาบปูนชนิดที่มีแผ่นเหล็ก เกรียงลักษณะโค้ง เพื่อฉาบผิวปูนที่โค้ง
64drainage modulusสัมประสิทธิ์การระบายน้ำ : ปริมาตรของน้ำท่าที่ระบายต่อหนึ่งหน่วยเวลาต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่หน่วยที่นิยมใช้กัน คือ ลิตร/วินาที/ไร่ หรือ ลูกบาศก์เมตร/วินาที/ไร่
65oil hole drillsสว่านหรือเหล็กเจาะรู ที่มีร่องน้ำมันหล่อลื่น มักจะทำเป็นร่องอาจจะใช้ร่องเดียวกันหรือสองจากก้านของมันลงไปถึงปลายที่จะเจาะ ใช้มากในการเจาะรูลึก ๆ
66nose-pipeหัวท่อสั้นๆ สำหรับสวมปลายสายยาง
67pipe inside reamerเครื่องทำเกลียวตัวใน หรือเกลียวตัวเมียของท่อ
68insulating washerแหวนยางหรือฉนวนกันไฟสำหรับเดินสายไฟ
69pipe-fitterพนักงาน หรือคนรับจ้างต่อท่อประปา
70copper pipeท่อหรือแป๊ปทางเดินของน้ำมัน ทำด้วยทองแดง (เช่น ท่อทางเดินน้ำมันของคาบูเรเตอร์, ท่อน้ำยาเย็นเครื่องทำความเย็น)
71pipe weldingการเชื่อมท่อต่อเข้าด้วยกัน
72cone valveลิ้นเครื่องยนต์รูปทรงกรวย (อยู่ในลูกปั๊มเบรค)
73transmission main shaftเพลากลางถ่ายกำลังจากเกียร์ไปยังล้อหน้ารถ
74crankshaftเพลาข้อเหวี่ยง, คานติดข้อเหวี่ยง, เพลาหมุนสำหรับข้อเหวี่ยงลูกสูบเครื่องยนต์
75pipe culvertท่อลอดกลม
76power-mainสายไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งอยู่ตามถนน
77stove pipe(วิศว) ปล่องเตาไฟ คือ เตาเหล็กที่ใช้หุงต้มและให้ความอบอุ่น เป็นเตามีฝาปิด
78catch basinอ่างหรือหลุม หรือถังตักผงหรือขยะ, ตะแกรงรับปลายท่อน้ำฝน
79sand sluiceช่องระบายทราย : ช่องเปิดพร้อมบานบังคับน้ำทำไว้ที่อาคารประเภทฝาย เพื่อระบายตะกอนทรายที่ทับถมอยู่หน้าฝายออกไปทางด้านท้ายน้ำ โดยให้น้ำไหลผ่านด้วยความเร็วสูงพร้อมกับพัดพาตะกอนออกไป
80drop, pipeท่อลดระดับน้ำ : ดู pipe drop
81mesh reinforcementเหล็กเสริมตะแกรง
82Pipeท่อ [โยธา, ช่างก่อสร้าง, สิ่งแวดล้อมน้ำ, ศัพท์พลังงาน]; ท่อ, โพรงหดตัว [อุตสาหกรรมเหล็ก]; ไส้กลวง [ป่าไม้]
83Carbonation(Concrete Engineering) 1) Reaction between the products of portland cement (soluble calcium hydroxides), water and carbon dioxide to produce insoluble calcium carbonate (efflorescence). 2) Soft white, chalky surface dusting of freshly placed, unhardened concrete caused by carbon dioxide from unvented heaters or gasoline powered equipment in an enclosed space. 3) Carbonated, dense, impermeable to absorption, top layer of the surface of concrete caused by surface reaction to carbon dioxide. This carbonated layer becomes denser and deeper over a period of time. 4) Reaction with carbon dioxide which produces a slight shrinkage in concrete. Improves chemical stability. Concrete masonry units during manufacturing may be deliberately exposed to carbon dioxide after reaching 80% strength to induce carbonation shrinkage to make the units more dimensionally stable. Future drying shrinkage is reduced by as much as 30%.
84tapeแถบกาว [ป่าไม้]; สายวัด [โยธา]; แถบ, แถบบันทึก [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]; เทป, แถบพันสายไฟ [ไฟฟ้ากำลัง]; เทป, แถบบันทึก [ไฟฟ้าสื่อสาร]; แถววัดระยะ [สำรวจ] ผ้ายางพันสายไฟ
85countershaftเพลาที่ต่ออกมาจากเพลาเครื่อง
86shaft flangeจานเพลา
87border planeกบไสไม้ชนิดหนึ่งใช้ลอกบัวขอบ หรือเซาะร่องตามแนวขอบ เรียกว่า กบคิ้ว
88pipe coupling( ประปา ) ปลอกข้อต่อเกลียวหัวท่อน้ำ เป็นปลอกข้อต่อสั้นๆ มีเกลียวรับได้ทั้งสองข้าง
89axle shaftเพลาท้าย, เพลาขับล้อหลังหรือเรียกว่า rear axle
90pipe-fittingข้อต่อสำหรับโลหะ เช่น ข้อต่อหักมุด หรือก๊อกน้ำ
91pipe dropท่อลดระดับน้ำ : อาคารลดระดับน้ำชนิดหนึ่งซึ่งทำด้วยท่อ
92pipe fitingข้อต่อสำหรับต่อปลายท่อทั้งสอง
93sag pipeท่อลอดถนน
94rocker shaftเพลากดขากระเดื่องลิ้น
95soil, alluvialดินตะกอนลุ่มน้ำ : ดินที่เกิดในที่ราบลุ่ม มีตะกอนมาทับถมทุกปี เช่น 1. alluvial cone เนินตะกอนรูปกรวย : เนินที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนในบริเวณที่มี การเปลี่ยนระดับของทางน้ำจากหุบเขาชันลงสู่ที่ราบและตะกอนสะสมกันพูนเป็นรูปกรวย 2. alluvial fan เนินตะกอนรูปพัด : เนินที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนในบริเวณที่มีการ เปลี่ยนแปลงระดับของน้ำจากหุบเขาชันลงสู่ที่ราบ ซึ่งจะทำให้ความเร็วของกระแสน้ำลดลงไม่สามารถพาตะกอนบางส่วนไปได้ ตะกอนดังกล่าวจึงตกสะสมในลักษณะแยกกระจายออกไปรอบข้างเป็นรูปพัด 3. alluvial plain ที่ราบตะกอนน้ำพา : ที่ราบหรือค่อนข้างราบขนาดใหญ่สองฝั่งแม่น้ำในฤดูน้ำหลาก น้ำจะไหลล้นสองฝั่งแม่น้ำท่วมบริเวณดังกล่าว และนำตะกอนมาสะสม ถ้าเป็นที่ราบขนาดเล็กเรียกว่า ที่ลุ่มราบตะกอนน้ำพา หรือคำโบราณเรียกว่า ที่น้ำไหลทรายมูล (alluvial flat)
96drill vise(เครื่องจักร) ปากกาหนีบยึดวัตถุที่จะเจาะหรือกลึงบนหน้าแป้นโลหะหมุนบนแท่นกลึง
97rocker arm shaftเพลากดขากระเดื่องลิ้น
98drip cap mouldingคิ้ว หรือกระบังกันน้ำฝน หยด รั่ว มาจากหลังคา หรือ เข้าทางช่องหน้าต่าง
99motor shaftเพลาข้อเหวี่ยงหรือเพลากลางของมอเตอร์
100sillธรณีประตู, กรอบล่างขอบหน้าต่าง
101jet-pipeท่อฉีดน้ำหรือลม
102pipe wrenchกุญแจเลื่อนขนาดใหญ่ ใช้ไขหรือขันเกลียวท่อ
103torsion springแหนบรถชนิดเหล็กเกลียวบิดแบบขดลวดสปริง, สปริงหยุ่นตัวในร้องเฟืองของแผ่นคลัทช์
104drainระบายน้ำให้แห้ง
105fabric reinforcementเหล็กตะแกรง
106cable jointข้อต่อของสายไฟหรือสายเคเบิล
107leaf springแหนบรองน้ำหนักและกันสะเทือนของรถ แบบที่ใช้แผ่นเหล็กบางยาวซ้อนกันหลายๆ แผ่น ทำเป็นรูปโค้ง (ความหายอย่างเดียวกับ laminated spring)
108tremie pipeท่อเทคอนกรีตใต้น้ำ
109pipe fittingsเครื่องประกอบในการต่อท่อน้ำ
110Pumping (of Pavements)(Concrete Engineering) The ejection of a mixture of water and solid materials such as clay or silt along cracks, transverse or longitudinal joints, and along pavement edges caused by downward slab movement due to the passage of heavy loads, machinery or equipment over the pavement after free water has accumulated in or on the subbase, subgrade or basecourse.
111cablke jointข้อต่อสายไฟหรือสายเคเบิล
112shackle threaded bushปลอกยางรองสลักหูแหนบ
113cam shaftเพลาลูกเบี้ยว (คานติดลูกเบี้ยว)
114fuel pipeท่อน้ำมันเชื้อเพลิง
115iron pipeท่อเหล็ก
116angle beadขอบรูปฉาก ทำด้วโลหะ ใช้ติดต่อที่มุมฉากของผนังที่ฉากปูนเพื่อความเรียบร้อย และป้องกันการกระเทาะเสียหายของปูนฉาบ
117bar(1)บาร์ : ความหมายในทางอุตุนิยมวิทยา ใช้เป็นหน่วยวัดความกดอากาศ 1 บาร์มีค่าเท่ากับ 10 ล้านดายน์ (dyne) ต่อ 1 ตารางเซนติเมตร หรือเท่ากับ 1,000 มิลลิบาร์ ซึ่งเท่ากับ 750.076 มม. (29.53 นิ้ว) เมื่ออุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสที่ละติจูด 45 องศา สันดอน:เนินที่เกิดจากกระแสน้ำพัดพาตะกอนมาตกจมจนเกิดเป็นสันในบริเวณปากแม่น้ำหรือชายฝั่งทะเล
118pipe cutterเครื่องมือตัดท่อโลหะ
119valve (1)ประตูน้ำ บานระบาย ลิ้น : อุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ในระบบท่อปิดเพื่อทำหน้าที่ควบคุมปริมาณและทิศทางการไหลของของเหลว และความดันภายในท่อ
120drainage areaพื้นที่ลุ่มน้ำ : ดู area, catchment
121pulley blockรอกปั้นจั่น, รอกสายลวดของเครื่องกระทุ้งเสาเข็ม
122Black Plate(english) A light weight or a thin uncoated steel sheet or strip so called because of its dark oxide coloring prior to pickling. It is manufactured by two different processes. (1) Form sheet bar on single stand sheet mills or sheet mills in tandem. This method is now almost obsolete. (2) On modern, high speed continuous tandem cold reduction mills from coiled hot rolled pickled wide strip into ribbon wound coils to finished gage. Sizes range from 12 to 32 in width, and in thicknesses from 55 lbs. to 275 lbs. base box weight. It is used either as is for stampings, or may be enameled or painted or tin or terne coated.
123Pipelineเส้นท่อ, [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; การทำงานแบบสายท่อ [คอมพิวเตอร์]; ระบบท่อ [ไฟฟ้ากำลัง]
124plate springสปริงที่ใช้แผ่นโลหะซ้อนกันหลายแผ่น เช่น ที่เรียกว่า " แหนบสปริง "
125drainageการระบายน้ำ
126pipe outside reamerเครื่องทำเกลียวตัวใน หรือรอบนอกของท่อ
127torusคิ้วครึ่งวงกลม เช่น คิ้วที่ฐานเสา
128lay shaftเพลาลาดของเครื่องยนต์
129Ottawa Sand(Concrete Engineering) A sand used as a standard in testing hydraulic cements by means of mortar test specimens. Sand is produced by processing silica rock particles obtained by hydraulic mining of the orthoquartzite situated in open-pit deposits near Ottawa, Illinois; naturally rounded grains of nearly pure quartz.
130triangle drainท่อสามเหลี่ยม
131drainage pipeท่อระบายน้ำ
132tubular shaftเพลาซึ่งหมุนอยู่ในท่อเรียกว่า "เพลาจม"
133gas pipeท่อโลหะสำหรับเชื่อมด้วยวิธีใช้แกส
134vertical shaftเพลาตั้ง, แกนตั้ง, คานตั้ง
135base flow1. น้ำที่ไหลในลำน้ำเกิดจากการไหลซึมออกมาของน้ำใต้ดิน ส่วนมากเกิดในช่วงฤดูแล้ง เป็น ground water runoff 2. ปริมาณน้ำเดิมที่ไหลอยู่ในลำน้ำก่อนเกิดน้ำท่า
136drain, moleทางระบายน้ำแบบรูตุ่น : ทางระบายน้ำใต้ดินแบบชั่วคราว ทำขึ้นโดยการลากก้อนโลหะที่ม ลักษณะคล้ายลูกปืน เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 ถึ 15 ซม. ผ่านไปในดินทำให้เกิดเป็นโพรงลึกจากผิวดินประมาณ 0.5 ถึง 1.20 เมตร ห่างกัน 1 ถึง 10 เมตร โพรงนี้จะเป็นทางระบายน้ำโดยไม่ต้องฝังท่อ เหมาะสำหรับดินเหนียว มีอายุการใช้งานประมาณ 2-3 ปี แต่ทำง่าย ค่าลงทุนต่ำ
137waste drainท่อระบายของเสีย
138dribe shaftเพลาขับเฟือง
139flowing wellบ่อน้ำพุ : บ่อน้ำบาดาลที่มีน้ำพุ่งขึ้นมาสู่ผิวดินได้โดยไม่มีการสูบ
140propeller shaftเพลากลางของรถหรือเรือที่ต่อจากเครื่องยนต์ ไปทำให้เพลาอื่นหมุนตาม (เรียกกันว่า "เพลากลาง")
141flow, laminarการไหลแบบราบเรียบ : การไหลที่อนุภาคของน้ำเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน มีเส้นกระแสน้ำขนานราบเรียบสม่ำเสมอตลอด
142wall, keyกำแพงซึ่งสร้างต่อจากพื้นของอาคารบังคับน้ำ เช่น เขื่อน ฝังลึกลงไปในพื้นดิน หรือหินซึ่งรองรับอาคารนั้น
143rebound check strapเหล็กสปริงยึดแหนบรถ
144sandstoneหินทราย
145sandingการขัดถูพื้นผิวด้วยเครื่องจักรขัด เป็นเครื่องขัดประกอบด้วยจานขัดกลมหน้าจานเป็นพื้นทราย หรือสายพานขัดซึ่งหน้าสายพานโรยด้วยทรายขัด
146thum-nutน๊อตที่มีปีกหรือร่องสำหรับใช้มือปิด
147AAC - Autoclaved Aerated Concrete(Concrete Engineering) Exceptionally lightweight precast concrete with high thermal qualities and fire resistence. Suitable for cutting with ordinary hand tools. Mix design is composed of portland cement, sand or siliceous material, lime, gypsum, finely powdered aluminum, and water. Initial mix is a combination of portland cement, sand, lime and gypsum to produce a slurry. Finely powdered aluminum mixed into a paste is added prior to placement into large, rail-like forms. The finely powdered aluminum reacts with the alkaline components of the cement and lime to produce hydrogen gas, which increases the volume approximately five times producing a uniformly, dispersed cellular structure. Units are cut to required shape. Units are placed in an autoclave, an enclosed pressurized chamber, and steam cured at 3500 F. Approximately 80% of the ultimate volume consists of air voids.
148spring bowsวงเวียนสำหรับขีดวงกลมเล็ก ๆ เป็นวงเวียนแหนบ
149gear selector shaftเพลาเฟือง, เพลาหมุนสำหรับสวมเฟืองเกียร์
150draincockก๊อกไขระบายน้ำ
151flow, eddyการไหลหมุนวนของน้ำ : กระแสน้ำที่ไหลหมุนวน เนื่องจากมีสิ่งกีดขวาง หรือมีความผิดปกติบริเวณตลิ่ง หรือท้องน้ำ
152joint, contractionรอยต่อเผื่อการหดตัว : รอยต่อในงานคอนกรีตที่สร้างเผื่อไว้สำหรับรับการแตกร้าวที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อคอนกรีตแห้งตัว หรือหดตัว เนื่องจากการเปลียนแปลงอุณหภูมิเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแตกร้าวไปทั่วทั้งโครงสร้าง โดยจะยอมให้เกิดการแตกที่ร้อยต่อเผื่อการหดตัวนี้แทน
153key wallกำแพงล่าง : กำแพงซึ่งสร้างต่อจากพื้นของอาคารบังคับน้ำ เช่น เขื่อน ประตูทดน้ำหรือระบายน้ำ โดยฝังลึกลงไปในพื้น้ดินหรือหินที่รองรับอาคารนั้น
154pressure pilleเสาเข็มลมอัด
155sand finishขัดถูด้วยทราย , คือ การขัดหน้าผิวไม้ด้วยกระดาษทราย
156paper drill( การพิมพ์ ) เครื่องเจาะรูกระดาษ
157oil sieveตะแกรงกรองนำมันหล่อลื่นของอ่างเก็บน้ำมัน (อยู่ต่างหากจากหม้อกรองน้ำมัน)
158rain water pipeท่อระบายน้ำฝน
159live wireสายไฟฟ้า, สายที่มีกระแสไฟฟ้าเดินอยู่
160spring padแป้นสปริงประกบกลางสะดือแหนบรถ
161wall springน้ำที่พุขึ้นจากชั้นของหิน
162back flowไหลย้อนกลับ (ของน้ำหรือน้ำโสโครกจากท่อระบาย)
163drain, tileท่อระบายน้ำที่ทำด้วยกระเบื้องดินเผา
164exhaust pipeท่อทางเดินของท่อไอเสีย, ท่อผ่านไอเสีย
165ditch(1)คูน้ำ : ทางน้ำที่ขุดหรือถมขึ้นเป็นร่อง สำหรับแจกจ่ายน้ำหรือระบายน้ำในแปลงเพาะปลูก
166made soil areaพื้นที่ที่ถมด้วยขยะมูลฝอย
167Basic Oxygen Furnace (BOF)(english) "WHAT A pear-shaped furnace, lined with refractory bricks, that refines molten iron from the blast furnace and scrap into steel. Up to 30% of the charge into the BOF can be scrap, with hot metal accounting for the rest. WHY BOFs, which can refine a heat (batch) of steel in less than 45 minutes, replaced open-hearth furnaces in the 1950s; the latter required five to six hours to process the metal. The BOF's rapid operation, lower cost and ease of control give it a distinct advantage over previous methods. HOW Scrap is dumped into the furnace vessel, followed by the hot metal from the blast furnace. A lance is lowered from above, through which blows a high-pressure stream of oxygen to cause chemical reactions that separate impurities as fumes or slag. Once refined, the liquid steel and slag are poured into separate containers. "
168ground water flowการไหลของน้ำใต้ดิน : 1. การไหลของน้ำภายในชั้นหินอุ้มน้ำ (aquifer) หรือในธารน้ำใต้ดิน 2. ปริมาณน้ำในลำน้ำธรรมชาติส่วนหนึ่งซึ่งได้มาจากน้ำใต้ดิน อาจเป็นในลักษณะของน้ำพุธรรมชาติ หรือการไหลซึมผ่านชั้นดินที่ไม่อิ่มตัว (seepage)
169acetate wireสายไฟที่ใช้ ceilulose tetracrtate เป็นฉนวนหุ้ม
170drain, tailคูระบายท้ายแปลง : ร่องหรือคูเล็ก ๆ สร้างไว้ที่ท้ายแปลงเพาะปลูก (ด้านที่มีระดับต่ำ) เพื่อระบายน้ำส่วนเกินในแปลงทิ้งไป
171non-uniform flowการไหลแบบเปลี่ยนแปลง : ดู flow, varied
172hand nutน๊อตแบบมีปีกสำหรับใช้มือหมุนโดยไม่ต้องใช้ไขควง
173springสปริง, แหนบ [ยานยนต์]; โก่ง [ป่าไม้]
174valve, butterflyบานระบายหางปลา : บานที่มีแกนหมุนอยู่กึ่งกลางบาน ปิดเปิดโดยหมุนนี้เมื่อหมุนแกน 90 องศา บานจะเปิดเต็มที่ บานระบายหางปลานี้ใช้ติดตั้งอยู่ภายในทางระบายน้ำเข้าออก เช่น ประตูเรือสัญจร (navigation lock)
175rough-castปูนผสมกับกรวด ใช้สำหรับฉาบหรือโบกกำแพงให้เป็นพื้นหน้าขรุขระ หรือหยาบ, ฉาบหรือโบกด้วยปูนชนิดนี้, ฉาบปูนอย่างคร่าวๆ
176uniform wireสายไฟฟ้าหรือสายลวดที่เรียงสม่ำเสมอ
177working shaftบ่อขุดลำเลียง (ในงานเจาะอุโมงค์)
178laminated springแหนบรับน้ำหนักและกันสะเทือนของรถ แบบที่ใช้เหล็กแผ่นบางๆ ยาวซ้อนกันหลายแผ่น
179service pipeท่อน้ำที่แยกมาจากท่อใหญ่
180valve springขดลวดสปริงสวมก้านหรือลำตัวของลิ้นเครื่องยนต์, สปริงลิ้นทั่วๆ ไป
181front springแหนบรองน้ำหนักและกันสะเทือนล้อหน้าของรถ
182valveหลอด, ตัวปิดเปิด, เครื่องปิดเปิด [อิเล็กทรอนิกส์]; วาล์ว [ไฟฟ้ากำลัว]; ลิ้น [ศัพท์พลังงาน]; ลิ้น, วาล์ว [ยานยนต์, สิ่งแวดล้อมน้ำ]; ประตูน้ำ, วาล์ว [โยธา]
183thiessen polygonรูปหลายเหลี่ยมที่เกิดจากการลากเส้นแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับเส้นที่โยงต่อระหว่างจุดที่แสดงปริมาณน้ำฝนที่ได้จากเครื่องวัดน้ำฝน ณ ที่ต่าง ๆ บนแผนที่
184half elliptic springแหนบรถยนต์ชนิดเหล็กแผ่นโค้งเป็นรูปครึ่งวงรี
185oil springบ่อน้ำมันที่พุขึ้นจากดิน
186pressure pileเสาเข็มลมอัด
187wash-boardถนนที่ถูกฝนชะจนเป็นลูกคลื่นเล็กๆ , กระดานกันน้ำฝนสาด, กระดานซักผ้าทำเป็นลูกระนาด, กระดานตีฝากันมิให้น้ำเปื้อนฝาเวลาล้างพื้น
188Black Oil Tempered Spring Steel Strip (Scaleless Blue)(english) A flat cold rolled usually .70/.80 medium high carbon steel strip, blue-black in color, which has been quenched in oil and drawn to desired hardness. While it looks and acts much like blue tempered spring steel and carries a Rockwell hardness of C44/47, it has not been polished and is lower in carbon content. Used for less exacting requirements than clock spring steel, such as snaps, lock springs, hold down springs, trap springs, etc. It will take a more severe bend before fracture than will clock spring, but it does not have the same degree of spring-back.
189helical springขดสปริงหรือแหนบรถขดเป็นรูปก้นหอย
190mudflowทรายและดินที่น้ำพัดพามาจากลาดเขาถล่ม
191span wireลวดรองรับสายไฟฟ้าของรถราง
192HRM High Reactivity Metakaolin.(Concrete Engineering) Refined form of an ASTM C618, Class N (natural) pozzolan. A high performance, mineral admixture, similar in performance to silica fume, additionally comparable in cost. Pure white powdered in form will, not effect the natural color or darken concrete as silica fume does. Suitable for high-performance color matching in architectural concrete. Dosage at 5% to 10%, of cement by weight. No bleed water, better finishability, more creamy, cleanup is easier with slightly higher 28 day strengths and 25% - 35% less plasticizer is required than silica fume.
193brush holder cableสายไฟที่ต่อกับขั้วที่ยึดของแปรงถ่าน
194drainage, subsurfaceการระบายน้ำใต้ดิน : การระบายน้ำใต้ดินส่วนเกินออกไป
195honey-comb(การหล่อ) ลักษณะเป็นรูคล้ายรวงผึ้ง, โลหะแผ่นบางหรือวัตถุแกนที่ทำจากกระดาษแช่ยางไม้ และชั้นฉาบด้วยใยแก้วแช่ยางสนหรือยางไม้อื่นๆ ซ้อนเป็นชั้น ๆ เป็นวัตถุที่ผลิตขึ้น และมีน้ำหนักเบาที่สุด ในการประดิษฐวัตถุบางชนิด กล่าวว่ามีคุณสมบัติรับน้ำหนักได้ถึงสองล้านเท่าของน้ำหนักตัวมันเอง
196spoon bitเหล็กเจาะรู เป็นเหล็กเจาะที่มีคมรูปพระจันทร์ครึ่งซีก สำหรับเจาะรูกระดาษธรรมดา หรือกระดาษแข็ง ฯลฯ
197rapid flowความเร็วของกระแสน้ำที่ไหลเร็วกว่าความเร็ววิกฤต (critical flow)
198wall borerเครื่องเจาะรูผนังหรือกำแพงที่ก่อด้วยอิฐหรือปูน
199rought cast(ก่อสร้าง) ปูนผสมกับหินกรวด สำหรับใช้ฉาบพื้นผนัง ; ปูนชนิดหยาบ
200oil pumpเครื่องสูบน้ำมันหล่อลื่นหล่อลื่นเข้าไปหล่อลื่นกลไกของเครื่องยนต์

หมวดหมู่ตามตัวอักษร