คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย 100 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย 100 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน
คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย 100 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน

รวม 100 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษแปลไทย ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

รวม คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย จำนวน 100 คำ/สำนวน ดังรายการต่อไปนี้


คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับศัพท์ช่างภาษาอังกฤษแปลไทยทั้ง 100 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย