ตัวอย่าง ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย ที่ใช้บ่อย 100 คำ

รวบรวมคำศัพท์ช่าง แปลภาษาอังกฤษ - ไทย หรือ Engineering Dictionary

รวมตัวอย่างของ ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. angle steel

  แปลว่า เหล็กฉาก

 2. baseboard

  แปลว่า เหมือน skiring เป็นแผ่นบัวเชิงผนัง

 3. bearing capacity

  แปลว่า ความสามารถในการที่จะรับน้ำหนักได้ ความสามารถในการรับแรงแบกทาน

 4. belting

  แปลว่า (วิศว) การผลิตสายพาน, ซึ่งอาจจะใช้ หนังสัตว์, ฝ้าย, เนื้อไม้เมืองร้อนฃนิดหนึ่ง, ของสัตว์ทอ ฯลฯ

 5. blow pipe

  แปลว่า ท่อเป่าแล่น, สำหรับใช้ในการหลอมสิ่งต่าง ๆ โดยใช้อาศัยความร้อนจากเปลวไฟที่พ่นออกมาจากท่อเป่าแล่นนี้

 6. body-work

  แปลว่า งานที่เกี่ยวกับตัวถังรถยนต์ (เช่น งานพ่นสี, เคาะตัวถัง ฯลฯ)

 7. bolt and nut

  แปลว่า สลักเกลียวพร้อมด้วยน๊อต

 8. bored pile

  แปลว่า เสาเข็มเจาะ

 9. bracket

  แปลว่า เท้าแขน, แป้นหูช้าง [โยธา, ช่างก่อสร้าง]: เอ็น [อุตสาหกรรมเหล็ก]: วงเล็บ [การพิมพ์]: แบร็กเกต ไฟฟ้ากำลัง

 10. brance wire

  แปลว่า (ไฟฟ้) สายไฟย่อยที่แยกออกมาจากสายไฟใหญ่

 11. buttering trowel

  แปลว่า (ก่ออิฐ) เกรียงฉาบปูนก่ออิฐ

 12. C.O.D.

  แปลว่า อักษรย่อของ collect on delivery = พัสดุเก็บเงินปลายทาง

 13. catch basin

  แปลว่า อ่างหรือหลุม หรือถังตักผงหรือขยะ, ตะแกรงรับปลายท่อน้ำฝน

 14. ceiling board

  แปลว่า ฝ้าเพดานทำด้วยไม้ หรือวัสดุเป็นแผ่น

 15. ceiling fan

  แปลว่า พัดลมติดเพดาน

 16. chipped stone

  แปลว่า หินเกร็ด

 17. concealed lighting

  แปลว่า ไฟที่ซ่อนอยู่ในหลืบ เห็นแต่แสง

 18. conduit pipe

  แปลว่า ท่อที่ทำด้วยวัสดุฉนวน ภายในใช้เดินสายไฟ

 19. construction inspector

  แปลว่า ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

 20. crank shaft

  แปลว่า เพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ เป็นตัวหมุนข้อเหวี่ยงที่ติดต่อกับก้านลูกสูบ

 21. crankshaft

  แปลว่า เพลาข้อเหวี่ยง, คานติดข้อเหวี่ยง, เพลาหมุนสำหรับข้อเหวี่ยงลูกสูบเครื่องยนต์

 22. crushed rock, crushed stone

  แปลว่า หินโม่, หินคลุก, หินย่อย

 23. door-lock

  แปลว่า กุญแจที่ติดกับประตู เช่น กุญแจเยลบิด และลั่นกลอนได้, กลอนประตู

 24. drainge pipe

  แปลว่า ท่อระบายน้ำ

 25. drill chuck

  แปลว่า จำปาจับดอกสว่าน

 26. drill press

  แปลว่า เครื่องเจาะโลหะขนาดใหญ่, สว่านแท่น

 27. dummy joint

  แปลว่า รอยต่อหลอก เพื่อให้เกิดรอยร้าวที่รอยนั้น

 28. Eng.

  แปลว่า อักษรย่อของคำว่า engineer = วิศวกร, นายช่าง

 29. escape pipe

  แปลว่า ท่อระบายน้ำหรือน้ำมันที่เสื่อมคุณภาพ หรือสกปรกออกทิ้ง, ท่อระบายน้ำล้น

 30. excavation

  แปลว่า การขุด, งานขุด (ดิน)

 31. exhaust fan

  แปลว่า พัดลมดูดอากาศเสียออกไปจากอาคาร

 32. exposed aggregate finish

  แปลว่า หินล้าง, ทรายล้าง

 33. fan blade

  แปลว่า ใบพัดของพัดลม, ใบพัด

 34. fuel pipe

  แปลว่า ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง

 35. fume pipe

  แปลว่า ท่อระบายควันหรือไอเสีย

 36. guard rail

  แปลว่า ราว (กันตก)

 37. hollow shaft

  แปลว่า เพลาหรือคานที่ทำเป็นรูกลวงผ่านไปยังศูนย์กลางของปากท่อ โดยวิธีเจาะคว้าน

 38. input shaft

  แปลว่า เพลาส่งกำลัง, เพลาสับเฟืองของคลัทช์

 39. key plan

  แปลว่า ผังสลัก

 40. lamp-base

  แปลว่า ขั้วเสียบหลอดไฟ

 41. lathe work

  แปลว่า (งานช่างไม้, ช่างโลหะ) งานกลึง;งานที่ต้องใช้เครื่องกลึง

 42. leaky wall

  แปลว่า ผนังหรือกำแพงร้าว หรือรั้วมีน้ำฝนซึมเข้ามาได้

 43. masonry

  แปลว่า งานก่ออิฐฉาบปูน

 44. nagative

  แปลว่า ทางลบ, ขั้วลบทางไฟฟ้า

 45. nose-pipe

  แปลว่า หัวท่อสั้นๆ สำหรับสวมปลายสายยาง

 46. notice of termination of the Contract

  แปลว่า หนังสือบอกกล่าวบอกเลิกสัญญา

 47. Organization Chart

  แปลว่า ผังโครงสร้างองค์กร

 48. outlet pipe

  แปลว่า ท่อระบายไอเสีย

 49. output shaft

  แปลว่า เพลาที่ได้รับกำลังจากเครื่องถ่ายกำลัง (เช่น เพลารับกำลังของคลัทช์, เพลาลูกเบี้ยวรับกำลังจากเพลาข้อเหวี่ยง)

 50. pipe coupling

  แปลว่า ( ประปา ) ปลอกข้อต่อเกลียวหัวท่อน้ำ เป็นปลอกข้อต่อสั้นๆ มีเกลียวรับได้ทั้งสองข้าง

 51. pipe jacking

  แปลว่า การดันท่อ

 52. pipe thread

  แปลว่า เส้นเกลียวท่อน้ำ เป็นเส้นเกลียวรูปอักษร v กัดด้วยเครื่องกัดเกลียว 3/4 นิ้วต่อฟุต เป็นสิ่งกำหนดได้ว่าจะต่อหัวท่อได้แน่น แข็งแรงดีที่สุด

 53. pipe vice

  แปลว่า ปากกาจับ หรือยึดท่อ

 54. pipe vise

  แปลว่า ( ประปา ) ปากกาจับยึดท่อน้ำขนาดเล็กๆ

 55. pipe welding

  แปลว่า การเชื่อมท่อต่อเข้าด้วยกัน

 56. pipette

  แปลว่า หลอดแก้วสำหรับตวงของเหลว

 57. plastering trowel

  แปลว่า เกรียงฉาบปูน

 58. plasticine

  แปลว่า ดินน้ำมัน ดินที่เด็กใช้ฝึกหัดการปั้นรูป

 59. power-main

  แปลว่า สายไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งอยู่ตามถนน

 60. pump, axial flow

  แปลว่า เครื่องสูบน้ำชนิดหนึ่งที่มีทิศทางการไหลของน้ำเข้าสู่และออกจากใบพัดขนานกับแกนของเพลา

 61. Punch List

  แปลว่า รายการงานแก้ไข

 62. raceway

  แปลว่า กล่องหรือรางครอบสายไฟที่ใช้สำหรับการเดินสายไฟภายในบ้าน เพื่อป้องกันสายได้รับการกระทบกระแทก

 63. Request for Information (RFI)

  แปลว่า หนังสือขอข้อมูลเพิ่มเติม

 64. retention

  แปลว่า เงินประกันผลงาน / เงินกัก

 65. roller shutter door

  แปลว่า ประตูเหล็กม้วนคล้ายมุ่ลี่

 66. roof batten

  แปลว่า ไม้ระแนงที่พาดอยู่บนจันทันสำหรับมุงกระเบื้องหลังคา

 67. sanctum

  แปลว่า ห้องบูชาพระ ห้องพระ

 68. sand blasting

  แปลว่า (วิศว) การพ่นทรายบนพื้นผิวโลหะหล่อด้วยแรงอัดลม เพื่อขจัดสิ่งสกปรกบนพื้นผิวหล่อ ให้สะอาด

 69. sand drain

  แปลว่า การระบายน้ำออกจากดินเหนียวด้วยการติดตั้งหลุมทราย (เพื่อเร่งการทรุดตัว)

 70. sand fill

  แปลว่า ทรายถม

 71. sandblast

  แปลว่า การเอาทรายขัดหรือทำกระจกให้เป็นฝ้า

 72. Scope of Work

  แปลว่า ขอบเขตของงาน

 73. shaft bearing

  แปลว่า ฝาประกับเพลา

 74. sharp sand

  แปลว่า (ก่อสร้าง) ทรายหยาบ

 75. shuttering

  แปลว่า แบบหล่อคอนกรีต [โยธา]; ไม้แบบ [ป่าไม้]

 76. smoothing trowel

  แปลว่า เกรียงแต่งหน้าปูน เป็นเกรียงใช้สำหรับละเลงหน้าปูน ที่ ฉาบไว้ให้เรียบ

 77. soil pipe

  แปลว่า ท่อน้ำโสโครก, ท่อต่อจากส้วมซึม

 78. spout

  แปลว่า รางน้ำที่ต่อเป็นท่อรับน้ำฝนจากชายคาหลงมา

 79. spring balance

  แปลว่า ตาชั่งสะปริง เป็นตาชั่งแบบแขวนใช้ตะข สะปริง เกี่ยววัตถุที่จะชั่งน้ำหนัก โดยอาศัยน้ำหนักวัตถุที่ถ่วงดึงสปริง ที่มีเข็มชี้ขีดน้ำหนักต่างๆ

 80. spring clip

  แปลว่า เหล็กประกับแหนบรถ

 81. spring drive

  แปลว่า เพลาลอย (แหนบรถชนิดที่วางยาวตามตัวรถตัดกับเพลาท้าย ซึ่งใช้เป็นที่รองรับกันสะเทือนของตัวรถ และรับกำลังขับที่ส่งจากล้อหน้าด้วย)

 82. stair riser

  แปลว่า ลูกตั้งของขั้นบันได

 83. steel scale

  แปลว่า ฟุตเหล็ก, บรรทัดเหล็ก

 84. steel trowel

  แปลว่า เกรียงเหล็กฉาบปูน

 85. storm drain

  แปลว่า ท่อระบายน้ำฝน

 86. subsoil drain

  แปลว่า การระบายน้ำใต้ดิน

 87. tape

  แปลว่า แถบกาว [ป่าไม้]; สายวัด [โยธา]; แถบ, แถบบันทึก [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]; เทป, แถบพันสายไฟ [ไฟฟ้ากำลัง]; เทป, แถบบันทึก [ไฟฟ้าสื่อสาร]; แถววัดระยะ [สำรวจ] ผ้ายางพันสายไฟ

 88. threading

  แปลว่า การกัดเกลียว, การทำเกลียว (ทั้งเกลียวนอกเกลียวใน)

 89. tremie pipe

  แปลว่า ท่อเทคอนกรีตใต้น้ำ

 90. U-drain

  แปลว่า รางระบายน้ำรูปตัวยู

 91. valve rocker shaft

  แปลว่า เพลากดกระเดื่องลิ้นเครื่องยนต์

 92. vinyle tile

  แปลว่า กระเบื้องยางปูพื้น

 93. wall, diaphragm

  แปลว่า 1. กำแพงเชื่อมต่อเสาของตอม่อ 2. กำแพงทึบน้ำใต้ฐานรากอาคาร สร้างโดยการขุดดินลงไปในแนวตั้ง รักษาให้คงสภาพด้วย วัสดุผสมน้ำ (slurry) แล้วถมกลับด้วยคอนกรีต หรือดินผสมโคลนผง (bentonite)

 94. waste pipe

  แปลว่า ท่อระบายน้ำทิ้ง

 95. welder

  แปลว่า เครื่องเชื่อมโลหะ

 96. welding rod

  แปลว่า ลวดเชื่อม

 97. window pane

  แปลว่า กระจกหน้าต่าง บานลูก หน้าต่าง

 98. wire mesh

  แปลว่า ลวดเหล็กตะแกรง

 99. wiring under plaster

  แปลว่า การเดินสายไฟแบบฝังสายลงในผนัง แล้วใช้ปูนฉาบไม่เห็นสาย

 100. Works Area Hand-Over Date

  แปลว่า วันกำหนดส่งมอบพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาเพื่อให้เจ้าของโครงการเข้าครอบครองใช้งานได้

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย ที่ใช้บ่อย
Download