ตัวอย่าง ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย ที่ใช้บ่อย 100 คำ

รวบรวมคำศัพท์ช่าง แปลภาษาอังกฤษ – ไทย หรือ Engineering Dictionary

รวมตัวอย่างของ ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. angle steel

  แปลว่า เหล็กฉาก

 2. baseboard

  แปลว่า เหมือน skiring เป็นแผ่นบัวเชิงผนัง

 3. bearing capacity

  แปลว่า ความสามารถในการที่จะรับน้ำหนักได้ ความสามารถในการรับแรงแบกทาน

 4. blow pipe

  แปลว่า ท่อเป่าแล่น, สำหรับใช้ในการหลอมสิ่งต่าง ๆ โดยใช้อาศัยความร้อนจากเปลวไฟที่พ่นออกมาจากท่อเป่าแล่นนี้

 5. body-work

  แปลว่า งานที่เกี่ยวกับตัวถังรถยนต์ (เช่น งานพ่นสี, เคาะตัวถัง ฯลฯ)

 6. bolt and nut

  แปลว่า สลักเกลียวพร้อมด้วยน๊อต

 7. bored pile

  แปลว่า เสาเข็มเจาะ

 8. bracket

  แปลว่า เท้าแขน, แป้นหูช้าง [โยธา, ช่างก่อสร้าง]: เอ็น [อุตสาหกรรมเหล็ก]: วงเล็บ [การพิมพ์]: แบร็กเกต ไฟฟ้ากำลัง

 9. brance wire

  แปลว่า (ไฟฟ้) สายไฟย่อยที่แยกออกมาจากสายไฟใหญ่

 10. building construction

  แปลว่า การก่อสร้างอาคาร

 11. buttering trowel

  แปลว่า (ก่ออิฐ) เกรียงฉาบปูนก่ออิฐ

 12. ceiling board

  แปลว่า ฝ้าเพดานทำด้วยไม้ หรือวัสดุเป็นแผ่น

 13. ceiling fan

  แปลว่า พัดลมติดเพดาน

 14. ceiling height

  แปลว่า ความสูงของเพดาน วัดจากพื้นห้องถึงฝ้าเพดาน

 15. chipped stone

  แปลว่า หินเกร็ด

 16. concealed lighting

  แปลว่า ไฟที่ซ่อนอยู่ในหลืบ เห็นแต่แสง

 17. conduit pipe

  แปลว่า ท่อที่ทำด้วยวัสดุฉนวน ภายในใช้เดินสายไฟ

 18. construction inspector

  แปลว่า ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

 19. Construction Schedule

  แปลว่า แผนงานก่อสร้าง

 20. Cost Breakdown

  แปลว่า การแจกแจงรายละเอียดต้นทุนก่อสร้าง

 21. crank shaft

  แปลว่า เพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ เป็นตัวหมุนข้อเหวี่ยงที่ติดต่อกับก้านลูกสูบ

 22. crushed rock, crushed stone

  แปลว่า หินโม่, หินคลุก, หินย่อย

 23. distilled water

  แปลว่า น้ำกลั่น (หมายถึงน้ำกลั่นที่ใช้กับแบตเตอรี่)

 24. door-lock

  แปลว่า กุญแจที่ติดกับประตู เช่น กุญแจเยลบิด และลั่นกลอนได้, กลอนประตู

 25. drainge pipe

  แปลว่า ท่อระบายน้ำ

 26. drill chuck

  แปลว่า จำปาจับดอกสว่าน

 27. drill press

  แปลว่า เครื่องเจาะโลหะขนาดใหญ่, สว่านแท่น

 28. drive shaft

  แปลว่า (รถยนต์) เพลาขับหมุน เป็นเพลาที่ถ่ายกำลังขับหมุนต่อไปยังเพลาขับหมุนล้อหลัง, (กลไก) เพลาขับหมุนในเครื่องจักรอื่น ๆ เช่นเดียวกัน

 29. dummy joint

  แปลว่า รอยต่อหลอก เพื่อให้เกิดรอยร้าวที่รอยนั้น

 30. Eng.

  แปลว่า อักษรย่อของคำว่า engineer = วิศวกร, นายช่าง

 31. excavation

  แปลว่า การขุด, งานขุด (ดิน)

 32. exhaust fan

  แปลว่า พัดลมดูดอากาศเสียออกไปจากอาคาร

 33. exposed aggregate finish

  แปลว่า หินล้าง, ทรายล้าง

 34. fan blade

  แปลว่า ใบพัดของพัดลม, ใบพัด

 35. fuel pipe

  แปลว่า ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง

 36. grading (1)

  แปลว่า การปรับระดับดิน : การเคลื่อนย้ายดินให้ได้ระดับตามที่ต้องการ เรียกอีกอย่างว่า land leveling

 37. guard rail

  แปลว่า ราว (กันตก)

 38. handle with care

  แปลว่า โปรดระวังในการจับต้อง (มักใช้กับของที่แตกหรือเปราะง่าย เช่น เครื่องแก้ว)

 39. input shaft

  แปลว่า เพลาส่งกำลัง, เพลาสับเฟืองของคลัทช์

 40. Key Personnel (Key Staff)

  แปลว่า บุคลากรหลัก หมายถึงบุคลากรที่มีความสำคัญในการทำงานให้งานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ซึ่งโดยปรกติจะมีการะบุไว้ในเอกสารสัญญาว่ามีตำแหน่งอะไรบ้าง

 41. key plan

  แปลว่า ผังสลัก

 42. lamp-base

  แปลว่า ขั้วเสียบหลอดไฟ

 43. lathe work

  แปลว่า (งานช่างไม้, ช่างโลหะ) งานกลึง;งานที่ต้องใช้เครื่องกลึง

 44. leaky wall

  แปลว่า ผนังหรือกำแพงร้าว หรือรั้วมีน้ำฝนซึมเข้ามาได้

 45. Licence for Professional Practice (วสท.) - or Controlled Engineer License , Registed Engineer License

  แปลว่า ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

 46. masonry

  แปลว่า งานก่ออิฐฉาบปูน

 47. nagative

  แปลว่า ทางลบ, ขั้วลบทางไฟฟ้า

 48. notice of termination of the Contract

  แปลว่า หนังสือบอกกล่าวบอกเลิกสัญญา

 49. Organization Chart

  แปลว่า ผังโครงสร้างองค์กร

 50. output shaft

  แปลว่า เพลาที่ได้รับกำลังจากเครื่องถ่ายกำลัง (เช่น เพลารับกำลังของคลัทช์, เพลาลูกเบี้ยวรับกำลังจากเพลาข้อเหวี่ยง)

 51. pipe coupling

  แปลว่า ( ประปา ) ปลอกข้อต่อเกลียวหัวท่อน้ำ เป็นปลอกข้อต่อสั้นๆ มีเกลียวรับได้ทั้งสองข้าง

 52. pipe jacking

  แปลว่า การดันท่อ

 53. pipe thread

  แปลว่า เส้นเกลียวท่อน้ำ เป็นเส้นเกลียวรูปอักษร v กัดด้วยเครื่องกัดเกลียว 3/4 นิ้วต่อฟุต เป็นสิ่งกำหนดได้ว่าจะต่อหัวท่อได้แน่น แข็งแรงดีที่สุด

 54. pipe vice

  แปลว่า ปากกาจับ หรือยึดท่อ

 55. pipe vise

  แปลว่า ( ประปา ) ปากกาจับยึดท่อน้ำขนาดเล็กๆ

 56. pipe welding

  แปลว่า การเชื่อมท่อต่อเข้าด้วยกัน

 57. plastering trowel

  แปลว่า เกรียงฉาบปูน

 58. plasticine

  แปลว่า ดินน้ำมัน ดินที่เด็กใช้ฝึกหัดการปั้นรูป

 59. power-main

  แปลว่า สายไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งอยู่ตามถนน

 60. price breakdown

  แปลว่า การแจกแจงรายละเอียดราคา

 61. Punch List

  แปลว่า รายการงานแก้ไข

 62. push-button

  แปลว่า ปุ่มกด (เช่น ปุ่มกดแตรไฟฟ้า, ปุ่มกดสัญญาณ, ปุ่มกดเปิดตู้)

 63. Putty

  แปลว่า สีโป๊ว [ยานยนต์]; พัตตี [สีและวาร์นิช]; ปูนผสมน้ำมันลินสีด [ช่างก่อสร้าง]

 64. raceway

  แปลว่า กล่องหรือรางครอบสายไฟที่ใช้สำหรับการเดินสายไฟภายในบ้าน เพื่อป้องกันสายได้รับการกระทบกระแทก

 65. reception room

  แปลว่า ห้องรับรองแขก

 66. Request for Information (RFI)

  แปลว่า หนังสือขอข้อมูลเพิ่มเติม

 67. retention

  แปลว่า เงินประกันผลงาน / เงินกัก

 68. roller shutter door

  แปลว่า ประตูเหล็กม้วนคล้ายมุ่ลี่

 69. S.W.G.

  แปลว่า ขนาดลวดมาตรฐาน

 70. sanctum

  แปลว่า ห้องบูชาพระ ห้องพระ

 71. sand blasting

  แปลว่า (วิศว) การพ่นทรายบนพื้นผิวโลหะหล่อด้วยแรงอัดลม เพื่อขจัดสิ่งสกปรกบนพื้นผิวหล่อ ให้สะอาด

 72. sand fill

  แปลว่า ทรายถม

 73. Scope of Work

  แปลว่า ขอบเขตของงาน

 74. scratch

  แปลว่า ข่วน, เป็นรอยขีดข่วน, สีถลอก, ทำให้ (สี) เป็นรอยถลอก, ขูด

 75. shaft bearing

  แปลว่า ฝาประกับเพลา

 76. sharp sand

  แปลว่า (ก่อสร้าง) ทรายหยาบ

 77. shuttering

  แปลว่า แบบหล่อคอนกรีต [โยธา]; ไม้แบบ [ป่าไม้]

 78. soil pipe

  แปลว่า ท่อน้ำโสโครก, ท่อต่อจากส้วมซึม

 79. spout

  แปลว่า รางน้ำที่ต่อเป็นท่อรับน้ำฝนจากชายคาหลงมา

 80. spring balance

  แปลว่า ตาชั่งสะปริง เป็นตาชั่งแบบแขวนใช้ตะข สะปริง เกี่ยววัตถุที่จะชั่งน้ำหนัก โดยอาศัยน้ำหนักวัตถุที่ถ่วงดึงสปริง ที่มีเข็มชี้ขีดน้ำหนักต่างๆ

 81. spring clip

  แปลว่า เหล็กประกับแหนบรถ

 82. spring drive

  แปลว่า เพลาลอย (แหนบรถชนิดที่วางยาวตามตัวรถตัดกับเพลาท้าย ซึ่งใช้เป็นที่รองรับกันสะเทือนของตัวรถ และรับกำลังขับที่ส่งจากล้อหน้าด้วย)

 83. stair riser

  แปลว่า ลูกตั้งของขั้นบันได

 84. steel binding wire

  แปลว่า ลวดผูกเหล็ก (ใช้สำหรับผูกเหล็กคอนกรีต)

 85. steel plate

  แปลว่า เหล็กแผ่น

 86. steel scale

  แปลว่า ฟุตเหล็ก, บรรทัดเหล็ก

 87. steel trowel

  แปลว่า เกรียงเหล็กฉาบปูน

 88. storm drain

  แปลว่า ท่อระบายน้ำฝน

 89. tape

  แปลว่า แถบกาว [ป่าไม้]; สายวัด [โยธา]; แถบ, แถบบันทึก [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]; เทป, แถบพันสายไฟ [ไฟฟ้ากำลัง]; เทป, แถบบันทึก [ไฟฟ้าสื่อสาร]; แถววัดระยะ [สำรวจ] ผ้ายางพันสายไฟ

 90. threading

  แปลว่า การกัดเกลียว, การทำเกลียว (ทั้งเกลียวนอกเกลียวใน)

 91. tremie pipe

  แปลว่า ท่อเทคอนกรีตใต้น้ำ

 92. valve rocker shaft

  แปลว่า เพลากดกระเดื่องลิ้นเครื่องยนต์

 93. vinyle tile

  แปลว่า กระเบื้องยางปูพื้น

 94. waste pipe

  แปลว่า ท่อระบายน้ำทิ้ง

 95. welder

  แปลว่า เครื่องเชื่อมโลหะ

 96. welding rod

  แปลว่า ลวดเชื่อม

 97. window pane

  แปลว่า กระจกหน้าต่าง บานลูก หน้าต่าง

 98. wire mesh

  แปลว่า ลวดเหล็กตะแกรง

 99. wiring under plaster

  แปลว่า การเดินสายไฟแบบฝังสายลงในผนัง แล้วใช้ปูนฉาบไม่เห็นสาย

 100. Works Area Hand-Over Date

  แปลว่า วันกำหนดส่งมอบพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาเพื่อให้เจ้าของโครงการเข้าครอบครองใช้งานได้

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย ที่ใช้บ่อย
Download