ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำศัพท์แปลว่า
Noคำศัพท์แปลว่า
1air pipeท่ออากาศ (ความหมายอย่างเดียวกับคำว่า air duct)
2axle shaftเพลาท้าย, เพลาขับล้อหลังหรือเรียกว่า rear axle
3bearing between hub and axle shaftแบริ่งระหว่างดุมครอบเรือนเพลากับเพลา
4bearing capacityความสามารถในการที่จะรับน้ำหนักได้ ความสามารถในการรับแรงแบกทาน
5belting(วิศว) การผลิตสายพาน, ซึ่งอาจจะใช้ หนังสัตว์, ฝ้าย, เนื้อไม้เมืองร้อนฃนิดหนึ่ง, ของสัตว์ทอ ฯลฯ
6blow pipeท่อเป่าแล่น, สำหรับใช้ในการหลอมสิ่งต่าง ๆ โดยใช้อาศัยความร้อนจากเปลวไฟที่พ่นออกมาจากท่อเป่าแล่นนี้
7border planeกบไสไม้ชนิดหนึ่งใช้ลอกบัวขอบ หรือเซาะร่องตามแนวขอบ เรียกว่า กบคิ้ว
8brance wire(ไฟฟ้) สายไฟย่อยที่แยกออกมาจากสายไฟใหญ่
9buttering trowel(ก่ออิฐ) เกรียงฉาบปูนก่ออิฐ
10catch basinอ่างหรือหลุม หรือถังตักผงหรือขยะ, ตะแกรงรับปลายท่อน้ำฝน
11ceiling boardฝ้าเพดานทำด้วยไม้ หรือวัสดุเป็นแผ่น
12circular trowelเกรียงฉาบปูนชนิดที่มีแผ่นเหล็ก เกรียงลักษณะโค้ง เพื่อฉาบผิวปูนที่โค้ง
13clutch operating shaftเพลาบังคับคลัทช์, เพลาคลัทช์
14conduit pipeท่อที่ทำด้วยวัสดุฉนวน ภายในใช้เดินสายไฟ
15cone valveลิ้นเครื่องยนต์รูปทรงกรวย (อยู่ในลูกปั๊มเบรค)
16copper pipeท่อหรือแป๊ปทางเดินของน้ำมัน ทำด้วยทองแดง (เช่น ท่อทางเดินน้ำมันของคาบูเรเตอร์, ท่อน้ำยาเย็นเครื่องทำความเย็น)
17corner trowelเกรียงถือปูนมีใบเป็นรูป V สำหรับฉาบปูนแต่งมุมใช้ได้ทั้งด้านนอกและด้านใน
18countershaftเพลาที่ต่ออกมาจากเพลาเครื่อง
19crank shaftเพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ เป็นตัวหมุนข้อเหวี่ยงที่ติดต่อกับก้านลูกสูบ
20crankshaftเพลาข้อเหวี่ยง, คานติดข้อเหวี่ยง, เพลาหมุนสำหรับข้อเหวี่ยงลูกสูบเครื่องยนต์
21door-lockกุญแจที่ติดกับประตู เช่น กุญแจเยลบิด และลั่นกลอนได้, กลอนประตู
22double pipeท่อหรือแป๊ปโลหะคู่, ท่อขนาน
23drainage modulusสัมประสิทธิ์การระบายน้ำ : ปริมาตรของน้ำท่าที่ระบายต่อหนึ่งหน่วยเวลาต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่หน่วยที่นิยมใช้กัน คือ ลิตร/วินาที/ไร่ หรือ ลูกบาศก์เมตร/วินาที/ไร่
24drainge pipeท่อระบายน้ำ
25drip mold(สถาปัตย์) คิ้วผนังตึกสำหรับกั้นน้ำฝนไหลย้อยลงมาตามผนัง
26drip mouldคิ้วผนังตึก สำหรับกั้นน้ำฝนไหลย้อยลงมาตามผนัง
27escape pipeท่อระบายน้ำหรือน้ำมันที่เสื่อมคุณภาพ หรือสกปรกออกทิ้ง, ท่อระบายน้ำล้น
28exposed aggregate finishหินล้าง, ทรายล้าง
29fan bladeใบพัดของพัดลม, ใบพัด
30feed pipeท่อผ่านตลอดซึ่งใช้ส่งกระแสน้ำของเครื่องจักรไอน้ำ
31flange pipe(ประปา) ท่อน้ำหรือท่อไอน้ำ ที่ปลายท่อ มีปีกกลมยื่นออกมาคล้ายแผ่นจาน สำหรับต่อกับหน้าจานท่ออื่น
32fuel pipeท่อน้ำมันเชื้อเพลิง
33fume pipeท่อระบายควันหรือไอเสีย
34hollow shaftเพลาหรือคานที่ทำเป็นรูกลวงผ่านไปยังศูนย์กลางของปากท่อ โดยวิธีเจาะคว้าน
35inlet camshaftเพลาลูกเบี้ยวท่อไอดี
36input shaftเพลาส่งกำลัง, เพลาสับเฟืองของคลัทช์
37insulating washerแหวนยางหรือฉนวนกันไฟสำหรับเดินสายไฟ
38joint (1)รอยต่อ
39lamp-baseขั้วเสียบหลอดไฟ
40Leadสายไฟ, ตะกั่ว [ยานยนต์]; ส่วนเฉียง[ใบเลื่อย]; เส้นทางออก, รอกนำ [ป่าไม้]; สายนำ [อิเล็กทรอนิกส์]; เลด, แผ่นแทรกบรรทัด [การพิมพ์]
41lead pipeห่อโลหะผสมตะกั่ว ที่ใช้เป็นท่อเดินสายไฟ หรือน้ำ
42leaky wallผนังหรือกำแพงร้าว หรือรั้วมีน้ำฝนซึมเข้ามาได้
43masonryงานก่ออิฐฉาบปูน
44motor shaftเพลาข้อเหวี่ยงหรือเพลากลางของมอเตอร์
45nose-pipeหัวท่อสั้นๆ สำหรับสวมปลายสายยาง
46notice of termination of the Contractหนังสือบอกกล่าวบอกเลิกสัญญา
47oil hole drillsสว่านหรือเหล็กเจาะรู ที่มีร่องน้ำมันหล่อลื่น มักจะทำเป็นร่องอาจจะใช้ร่องเดียวกันหรือสองจากก้านของมันลงไปถึงปลายที่จะเจาะ ใช้มากในการเจาะรูลึก ๆ
48outlet pipeท่อระบายไอเสีย
49output shaftเพลาที่ได้รับกำลังจากเครื่องถ่ายกำลัง (เช่น เพลารับกำลังของคลัทช์, เพลาลูกเบี้ยวรับกำลังจากเพลาข้อเหวี่ยง)
50pebble dashกรวดเม็ดเล็กๆ ที่ดปรยหรือสาดด้านนอกของกำแพงที่เพิ่งฉาบใหม่ๆ และยังเปียกอยู่
51Pipeท่อ [โยธา, ช่างก่อสร้าง, สิ่งแวดล้อมน้ำ, ศัพท์พลังงาน]; ท่อ, โพรงหดตัว [อุตสาหกรรมเหล็ก]; ไส้กลวง [ป่าไม้]
52pipe coupling( ประปา ) ปลอกข้อต่อเกลียวหัวท่อน้ำ เป็นปลอกข้อต่อสั้นๆ มีเกลียวรับได้ทั้งสองข้าง
53pipe culvertท่อลอดกลม
54pipe fitingข้อต่อสำหรับต่อปลายท่อทั้งสอง
55pipe inside reamerเครื่องทำเกลียวตัวใน หรือเกลียวตัวเมียของท่อ
56pipe jackingการดันท่อ
57pipe lineช่องทางเดินที่น้ำมันไหลไปตามท่อเข้าสู่ตัวเครื่องจักร
58pipe threadเส้นเกลียวท่อน้ำ เป็นเส้นเกลียวรูปอักษร v กัดด้วยเครื่องกัดเกลียว 3/4 นิ้วต่อฟุต เป็นสิ่งกำหนดได้ว่าจะต่อหัวท่อได้แน่น แข็งแรงดีที่สุด
59pipe viceปากกาจับ หรือยึดท่อ
60pipe vise( ประปา ) ปากกาจับยึดท่อน้ำขนาดเล็กๆ
61pipe weldingการเชื่อมท่อต่อเข้าด้วยกัน
62pipe-fitterพนักงาน หรือคนรับจ้างต่อท่อประปา
63pipetteหลอดแก้วสำหรับตวงของเหลว
64plastering trowelเกรียงฉาบปูน
65power-mainสายไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งอยู่ตามถนน
66pump, axial flowเครื่องสูบน้ำชนิดหนึ่งที่มีทิศทางการไหลของน้ำเข้าสู่และออกจากใบพัดขนานกับแกนของเพลา
67pump, mixed flowเครื่องสูบน้ำชนิดหนึ่งที่มีทิศทางการไหลของน้ำเข้าสู่ใบพัดในแนวขนานกับเพลา และไหลออกจากใบพัดทำมุม 45 ถึง 80 องศา กับแกนของเพลา
68Punch Listรายการงานแก้ไข
69racewayกล่องหรือรางครอบสายไฟที่ใช้สำหรับการเดินสายไฟภายในบ้าน เพื่อป้องกันสายได้รับการกระทบกระแทก
70Rackรางฟันปลา, ตะแกรง [โยธา]; ตะแกรงราง [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; รางฟันเฟือง, กรอบล้างฟิล์ม, กระเช้าล้างฟิล์ม [วิชาถ่ายภาพ]; ทางชักลากไม้เล็ก, ที่วางไม้บนเลื่อน, รางฟันเฟือง [ป่าไม้]; ราวชุบ [การชุบเคลือบโลหะ]
71reiser pipeท่อตั้งที่ใช้กับหัวฉีดในระบบการให้น้ำแบบฉีดฝอย (sprinkler irrigation)
72retentionเงินประกันผลงาน / เงินกัก
73rocker arm shaftเพลากดขากระเดื่องลิ้น
74roof battenไม้ระแนงที่พาดอยู่บนจันทันสำหรับมุงกระเบื้องหลังคา
75sand drainการระบายน้ำออกจากดินเหนียวด้วยการติดตั้งหลุมทราย (เพื่อเร่งการทรุดตัว)
76sand fillทรายถม
77sand pileเสาเข็มทรายกระแทกอัดแน่นในดิน
78sand pumpเครื่องดูดหญ้า
79sandblastการเอาทรายขัดหรือทำกระจกให้เป็นฝ้า
80shaft bearingฝาประกับเพลา
81smoothing trowelเกรียงแต่งหน้าปูน เป็นเกรียงใช้สำหรับละเลงหน้าปูน ที่ ฉาบไว้ให้เรียบ
82soil pipeท่อน้ำโสโครก, ท่อต่อจากส้วมซึม
83spring clipเหล็กประกับแหนบรถ
84spring driveเพลาลอย (แหนบรถชนิดที่วางยาวตามตัวรถตัดกับเพลาท้าย ซึ่งใช้เป็นที่รองรับกันสะเทือนของตัวรถ และรับกำลังขับที่ส่งจากล้อหน้าด้วย)
85stand pipeท่อน้ำตั้งขนาดใหญ่ หรือถังเก็บน้ำที่ตั้งสูงขึ้นไป เพื่ออาศัยความกดดันในระบบการจ่ายน้ำประปา
86steel trowelเกรียงเหล็กฉาบปูน
87storm drainท่อระบายน้ำฝน
88subsoil drainการระบายน้ำใต้ดิน
89tail drainคูระบายน้ำท้ายแปลง : ดู drain, tail
90tapeแถบกาว [ป่าไม้]; สายวัด [โยธา]; แถบ, แถบบันทึก [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]; เทป, แถบพันสายไฟ [ไฟฟ้ากำลัง]; เทป, แถบบันทึก [ไฟฟ้าสื่อสาร]; แถววัดระยะ [สำรวจ] ผ้ายางพันสายไฟ
91tremie pipeท่อเทคอนกรีตใต้น้ำ
92U-drainรางระบายน้ำรูปตัวยู
93valve rocker shaftเพลากดกระเดื่องลิ้นเครื่องยนต์
94valve washerแหวนลิ้นสปริงของแม่ปั๊มเบรค
95wall surfaceปูนหรือสีที่ฉาบทางผิวพื้นของผนัง
96wall, diaphragm1. กำแพงเชื่อมต่อเสาของตอม่อ 2. กำแพงทึบน้ำใต้ฐานรากอาคาร สร้างโดยการขุดดินลงไปในแนวตั้ง รักษาให้คงสภาพด้วย วัสดุผสมน้ำ (slurry) แล้วถมกลับด้วยคอนกรีต หรือดินผสมโคลนผง (bentonite)
97waste pipeท่อระบายน้ำทิ้ง
98water pipeท่อน้ำ, แป๊ปน้ำ
99window paneกระจกหน้าต่าง บานลูก หน้าต่าง
100Works Area Hand-Over Dateวันกำหนดส่งมอบพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาเพื่อให้เจ้าของโครงการเข้าครอบครองใช้งานได้
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ