ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำศัพท์แปลว่า
Noคำศัพท์แปลว่า
1air pipeท่ออากาศ (ความหมายอย่างเดียวกับคำว่า air duct)
2axle shaftเพลาท้าย, เพลาขับล้อหลังหรือเรียกว่า rear axle
3bearing between hub and axle shaftแบริ่งระหว่างดุมครอบเรือนเพลากับเพลา
4belting(วิศว) การผลิตสายพาน, ซึ่งอาจจะใช้ หนังสัตว์, ฝ้าย, เนื้อไม้เมืองร้อนฃนิดหนึ่ง, ของสัตว์ทอ ฯลฯ
5blow pipeท่อเป่าแล่น, สำหรับใช้ในการหลอมสิ่งต่าง ๆ โดยใช้อาศัยความร้อนจากเปลวไฟที่พ่นออกมาจากท่อเป่าแล่นนี้
6border planeกบไสไม้ชนิดหนึ่งใช้ลอกบัวขอบ หรือเซาะร่องตามแนวขอบ เรียกว่า กบคิ้ว
7brance wire(ไฟฟ้) สายไฟย่อยที่แยกออกมาจากสายไฟใหญ่
8buttering trowel(ก่ออิฐ) เกรียงฉาบปูนก่ออิฐ
9Carbonation(Concrete Engineering) 1) Reaction between the products of portland cement (soluble calcium hydroxides), water and carbon dioxide to produce insoluble calcium carbonate (efflorescence). 2) Soft white, chalky surface dusting of freshly placed, unhardened concrete caused by carbon dioxide from unvented heaters or gasoline powered equipment in an enclosed space. 3) Carbonated, dense, impermeable to absorption, top layer of the surface of concrete caused by surface reaction to carbon dioxide. This carbonated layer becomes denser and deeper over a period of time. 4) Reaction with carbon dioxide which produces a slight shrinkage in concrete. Improves chemical stability. Concrete masonry units during manufacturing may be deliberately exposed to carbon dioxide after reaching 80% strength to induce carbonation shrinkage to make the units more dimensionally stable. Future drying shrinkage is reduced by as much as 30%.
10catch basinอ่างหรือหลุม หรือถังตักผงหรือขยะ, ตะแกรงรับปลายท่อน้ำฝน
11circular trowelเกรียงฉาบปูนชนิดที่มีแผ่นเหล็ก เกรียงลักษณะโค้ง เพื่อฉาบผิวปูนที่โค้ง
12clutch operating shaftเพลาบังคับคลัทช์, เพลาคลัทช์
13conduit pipeท่อที่ทำด้วยวัสดุฉนวน ภายในใช้เดินสายไฟ
14cone valveลิ้นเครื่องยนต์รูปทรงกรวย (อยู่ในลูกปั๊มเบรค)
15copper pipeท่อหรือแป๊ปทางเดินของน้ำมัน ทำด้วยทองแดง (เช่น ท่อทางเดินน้ำมันของคาบูเรเตอร์, ท่อน้ำยาเย็นเครื่องทำความเย็น)
16corner trowelเกรียงถือปูนมีใบเป็นรูป V สำหรับฉาบปูนแต่งมุมใช้ได้ทั้งด้านนอกและด้านใน
17countershaftเพลาที่ต่ออกมาจากเพลาเครื่อง
18crank shaftเพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ เป็นตัวหมุนข้อเหวี่ยงที่ติดต่อกับก้านลูกสูบ
19crankshaftเพลาข้อเหวี่ยง, คานติดข้อเหวี่ยง, เพลาหมุนสำหรับข้อเหวี่ยงลูกสูบเครื่องยนต์
20double pipeท่อหรือแป๊ปโลหะคู่, ท่อขนาน
21drainage modulusสัมประสิทธิ์การระบายน้ำ : ปริมาตรของน้ำท่าที่ระบายต่อหนึ่งหน่วยเวลาต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่หน่วยที่นิยมใช้กัน คือ ลิตร/วินาที/ไร่ หรือ ลูกบาศก์เมตร/วินาที/ไร่
22drainge pipeท่อระบายน้ำ
23drip cap mouldingคิ้ว หรือกระบังกันน้ำฝน หยด รั่ว มาจากหลังคา หรือ เข้าทางช่องหน้าต่าง
24drip mold(สถาปัตย์) คิ้วผนังตึกสำหรับกั้นน้ำฝนไหลย้อยลงมาตามผนัง
25drip mouldคิ้วผนังตึก สำหรับกั้นน้ำฝนไหลย้อยลงมาตามผนัง
26drop, pipeท่อลดระดับน้ำ : ดู pipe drop
27escape pipeท่อระบายน้ำหรือน้ำมันที่เสื่อมคุณภาพ หรือสกปรกออกทิ้ง, ท่อระบายน้ำล้น
28feed pipeท่อผ่านตลอดซึ่งใช้ส่งกระแสน้ำของเครื่องจักรไอน้ำ
29flange pipe(ประปา) ท่อน้ำหรือท่อไอน้ำ ที่ปลายท่อ มีปีกกลมยื่นออกมาคล้ายแผ่นจาน สำหรับต่อกับหน้าจานท่ออื่น
30fume pipeท่อระบายควันหรือไอเสีย
31hollow shaftเพลาหรือคานที่ทำเป็นรูกลวงผ่านไปยังศูนย์กลางของปากท่อ โดยวิธีเจาะคว้าน
32inlet camshaftเพลาลูกเบี้ยวท่อไอดี
33input shaftเพลาส่งกำลัง, เพลาสับเฟืองของคลัทช์
34insulating washerแหวนยางหรือฉนวนกันไฟสำหรับเดินสายไฟ
35joint (1)รอยต่อ
36Leadสายไฟ, ตะกั่ว [ยานยนต์]; ส่วนเฉียง[ใบเลื่อย]; เส้นทางออก, รอกนำ [ป่าไม้]; สายนำ [อิเล็กทรอนิกส์]; เลด, แผ่นแทรกบรรทัด [การพิมพ์]
37lead pipeห่อโลหะผสมตะกั่ว ที่ใช้เป็นท่อเดินสายไฟ หรือน้ำ
38leaky wallผนังหรือกำแพงร้าว หรือรั้วมีน้ำฝนซึมเข้ามาได้
39mesh reinforcementเหล็กเสริมตะแกรง
40motor shaftเพลาข้อเหวี่ยงหรือเพลากลางของมอเตอร์
41nose-pipeหัวท่อสั้นๆ สำหรับสวมปลายสายยาง
42oil hole drillsสว่านหรือเหล็กเจาะรู ที่มีร่องน้ำมันหล่อลื่น มักจะทำเป็นร่องอาจจะใช้ร่องเดียวกันหรือสองจากก้านของมันลงไปถึงปลายที่จะเจาะ ใช้มากในการเจาะรูลึก ๆ
43outlet pipeท่อระบายไอเสีย
44output shaftเพลาที่ได้รับกำลังจากเครื่องถ่ายกำลัง (เช่น เพลารับกำลังของคลัทช์, เพลาลูกเบี้ยวรับกำลังจากเพลาข้อเหวี่ยง)
45pebble dashกรวดเม็ดเล็กๆ ที่ดปรยหรือสาดด้านนอกของกำแพงที่เพิ่งฉาบใหม่ๆ และยังเปียกอยู่
46Pipeท่อ [โยธา, ช่างก่อสร้าง, สิ่งแวดล้อมน้ำ, ศัพท์พลังงาน]; ท่อ, โพรงหดตัว [อุตสาหกรรมเหล็ก]; ไส้กลวง [ป่าไม้]
47pipe coupling( ประปา ) ปลอกข้อต่อเกลียวหัวท่อน้ำ เป็นปลอกข้อต่อสั้นๆ มีเกลียวรับได้ทั้งสองข้าง
48pipe culvertท่อลอดกลม
49pipe dropท่อลดระดับน้ำ : อาคารลดระดับน้ำชนิดหนึ่งซึ่งทำด้วยท่อ
50pipe fitingข้อต่อสำหรับต่อปลายท่อทั้งสอง
51pipe inside reamerเครื่องทำเกลียวตัวใน หรือเกลียวตัวเมียของท่อ
52pipe jackingการดันท่อ
53pipe lineช่องทางเดินที่น้ำมันไหลไปตามท่อเข้าสู่ตัวเครื่องจักร
54pipe threadเส้นเกลียวท่อน้ำ เป็นเส้นเกลียวรูปอักษร v กัดด้วยเครื่องกัดเกลียว 3/4 นิ้วต่อฟุต เป็นสิ่งกำหนดได้ว่าจะต่อหัวท่อได้แน่น แข็งแรงดีที่สุด
55pipe viceปากกาจับ หรือยึดท่อ
56pipe vise( ประปา ) ปากกาจับยึดท่อน้ำขนาดเล็กๆ
57pipe weldingการเชื่อมท่อต่อเข้าด้วยกัน
58pipe-fitterพนักงาน หรือคนรับจ้างต่อท่อประปา
59pipe-fittingข้อต่อสำหรับโลหะ เช่น ข้อต่อหักมุด หรือก๊อกน้ำ
60pipetteหลอดแก้วสำหรับตวงของเหลว
61plastering trowelเกรียงฉาบปูน
62power-mainสายไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งอยู่ตามถนน
63pump, axial flowเครื่องสูบน้ำชนิดหนึ่งที่มีทิศทางการไหลของน้ำเข้าสู่และออกจากใบพัดขนานกับแกนของเพลา
64pump, mixed flowเครื่องสูบน้ำชนิดหนึ่งที่มีทิศทางการไหลของน้ำเข้าสู่ใบพัดในแนวขนานกับเพลา และไหลออกจากใบพัดทำมุม 45 ถึง 80 องศา กับแกนของเพลา
65Punch Listรายการงานแก้ไข
66Rackรางฟันปลา, ตะแกรง [โยธา]; ตะแกรงราง [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; รางฟันเฟือง, กรอบล้างฟิล์ม, กระเช้าล้างฟิล์ม [วิชาถ่ายภาพ]; ทางชักลากไม้เล็ก, ที่วางไม้บนเลื่อน, รางฟันเฟือง [ป่าไม้]; ราวชุบ [การชุบเคลือบโลหะ]
67reiser pipeท่อตั้งที่ใช้กับหัวฉีดในระบบการให้น้ำแบบฉีดฝอย (sprinkler irrigation)
68rocker arm shaftเพลากดขากระเดื่องลิ้น
69rocker shaftเพลากดขากระเดื่องลิ้น
70roof battenไม้ระแนงที่พาดอยู่บนจันทันสำหรับมุงกระเบื้องหลังคา
71sag pipeท่อลอดถนน
72sand drainการระบายน้ำออกจากดินเหนียวด้วยการติดตั้งหลุมทราย (เพื่อเร่งการทรุดตัว)
73sand fillทรายถม
74sand pileเสาเข็มทรายกระแทกอัดแน่นในดิน
75sand pumpเครื่องดูดหญ้า
76sand sluiceช่องระบายทราย : ช่องเปิดพร้อมบานบังคับน้ำทำไว้ที่อาคารประเภทฝาย เพื่อระบายตะกอนทรายที่ทับถมอยู่หน้าฝายออกไปทางด้านท้ายน้ำ โดยให้น้ำไหลผ่านด้วยความเร็วสูงพร้อมกับพัดพาตะกอนออกไป
77sandblastการเอาทรายขัดหรือทำกระจกให้เป็นฝ้า
78shaft bearingฝาประกับเพลา
79shaft flangeจานเพลา
80sillธรณีประตู, กรอบล่างขอบหน้าต่าง
81smoothing trowelเกรียงแต่งหน้าปูน เป็นเกรียงใช้สำหรับละเลงหน้าปูน ที่ ฉาบไว้ให้เรียบ
82soil pipeท่อน้ำโสโครก, ท่อต่อจากส้วมซึม
83soil, alluvialดินตะกอนลุ่มน้ำ : ดินที่เกิดในที่ราบลุ่ม มีตะกอนมาทับถมทุกปี เช่น 1. alluvial cone เนินตะกอนรูปกรวย : เนินที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนในบริเวณที่มี การเปลี่ยนระดับของทางน้ำจากหุบเขาชันลงสู่ที่ราบและตะกอนสะสมกันพูนเป็นรูปกรวย 2. alluvial fan เนินตะกอนรูปพัด : เนินที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนในบริเวณที่มีการ เปลี่ยนแปลงระดับของน้ำจากหุบเขาชันลงสู่ที่ราบ ซึ่งจะทำให้ความเร็วของกระแสน้ำลดลงไม่สามารถพาตะกอนบางส่วนไปได้ ตะกอนดังกล่าวจึงตกสะสมในลักษณะแยกกระจายออกไปรอบข้างเป็นรูปพัด 3. alluvial plain ที่ราบตะกอนน้ำพา : ที่ราบหรือค่อนข้างราบขนาดใหญ่สองฝั่งแม่น้ำในฤดูน้ำหลาก น้ำจะไหลล้นสองฝั่งแม่น้ำท่วมบริเวณดังกล่าว และนำตะกอนมาสะสม ถ้าเป็นที่ราบขนาดเล็กเรียกว่า ที่ลุ่มราบตะกอนน้ำพา หรือคำโบราณเรียกว่า ที่น้ำไหลทรายมูล (alluvial flat)
84spring clipเหล็กประกับแหนบรถ
85spring driveเพลาลอย (แหนบรถชนิดที่วางยาวตามตัวรถตัดกับเพลาท้าย ซึ่งใช้เป็นที่รองรับกันสะเทือนของตัวรถ และรับกำลังขับที่ส่งจากล้อหน้าด้วย)
86stand pipeท่อน้ำตั้งขนาดใหญ่ หรือถังเก็บน้ำที่ตั้งสูงขึ้นไป เพื่ออาศัยความกดดันในระบบการจ่ายน้ำประปา
87steel trowelเกรียงเหล็กฉาบปูน
88storm drainท่อระบายน้ำฝน
89stove pipe(วิศว) ปล่องเตาไฟ คือ เตาเหล็กที่ใช้หุงต้มและให้ความอบอุ่น เป็นเตามีฝาปิด
90subsoil drainการระบายน้ำใต้ดิน
91tail drainคูระบายน้ำท้ายแปลง : ดู drain, tail
92tapeแถบกาว [ป่าไม้]; สายวัด [โยธา]; แถบ, แถบบันทึก [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]; เทป, แถบพันสายไฟ [ไฟฟ้ากำลัง]; เทป, แถบบันทึก [ไฟฟ้าสื่อสาร]; แถววัดระยะ [สำรวจ] ผ้ายางพันสายไฟ
93transmission main shaftเพลากลางถ่ายกำลังจากเกียร์ไปยังล้อหน้ารถ
94U-drainรางระบายน้ำรูปตัวยู
95valve rocker shaftเพลากดกระเดื่องลิ้นเครื่องยนต์
96valve washerแหวนลิ้นสปริงของแม่ปั๊มเบรค
97wall surfaceปูนหรือสีที่ฉาบทางผิวพื้นของผนัง
98wall, diaphragm1. กำแพงเชื่อมต่อเสาของตอม่อ 2. กำแพงทึบน้ำใต้ฐานรากอาคาร สร้างโดยการขุดดินลงไปในแนวตั้ง รักษาให้คงสภาพด้วย วัสดุผสมน้ำ (slurry) แล้วถมกลับด้วยคอนกรีต หรือดินผสมโคลนผง (bentonite)
99waste pipeท่อระบายน้ำทิ้ง
100water pipeท่อน้ำ, แป๊ปน้ำ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ