• สิบสิฮ่าง ซาวสิฮ่าง

  แปลว่า
  อะไรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม
  คำอ่าน
  สิบ - สิ - ฮ่าง ซาว - สิ - ฮ่าง

  5,714
  views

ดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่

อีสาน 108 : สิบสิฮ่าง ซาวสิฮ่าง