ค้นหาภาษาอีสาน

ภาษาอีสาน "ตลาด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตลาด

    แปลว่า ตลาด (เหมือนกับภาษากลาง)

    คำอ่าน ตะ - หลาด

    ภาษาอีสาน