ค้นหาภาษาอีสาน

ภาษาอีสาน "งามโพดงามเหลือ งามแท้งามว่า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    งามโพดงามเหลือ งามแท้งามว่า

    แปลว่า สวยจริงสวยจัง สุดจะพรรณา

    คำอ่าน งาม-โพด-งาม-เหลือ - งาม-แท้-งาม-ว่า

    ภาษาอีสาน