• คันจ้อง

  แปลว่า
  ร่ม สิ่งที่ใช้ป้องกันแดดหรือฝน
  คำอ่าน
  คัน - จ้อง

  3,050
  views

 • คันจ้อง

  แปลว่า
  ชื่อร่มกั้นแดดชนิดหนึ่งทำด้วยผ้า เรียก ฮ่มจ้อง อย่างว่า เชื้อชาติจ้องคันก่องกะยังหุบ บาดห่าชาตาหลุบหลูบลงคือจ้อง บาดห่าชะตาขึ้นขวางคือขอนก้เลยล่อง คาดชิล้มหยุมหญ้าบ่ฟัง (กลอน).
  คำอ่าน
  คันจ้อง

  1,137
  views

ดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่

อีสาน 108 : คันจ้อง