ผลการค้นหา พุทธสุภาษิต792 คำ

กำลังแสดงผลการค้นหาสำหรับ: บัณฑิตพึงทำความเป็นเพื่อนกับคนมีศรัทธา มีศีลเป็นที่รัก มีปัญญาและเป็นพหุสูต เพราะการสมาคมกับคนดีเป็นความเจริญ