ค้นหาพุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต "ถ้าได้สหายเป็นผู้รอบคอบ พึงพอใจและมีสติเที่ยวไปกับเขา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ถ้าได้สหายเป็นผู้รอบคอบ พึงพอใจและมีสติเที่ยวไปกับเขา

    หมวดหมู่ หมวดมิตร

พุทธสุภาษิต ที่คล้ายกับ "ถ้าได้สหายเป็นผู้รอบคอบ พึงพอใจและมีสติเที่ยวไปกับเขา"   ได้แก่

พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดมิตร" เหมือนกับ "ถ้าได้สหายเป็นผู้รอบคอบ พึงพอใจและมีสติเที่ยวไปกับเขา"   ได้แก่

คนคุ้นเคย ไว้ใจกันได้ เป็นญาติอย่างยิ่งความดีที่ทำไว้เอง เป็นมิตรตามตัวไปเบื้องหน้า
ความเคารพรักบำรุงมารดา นำมาซึ่งความสุขในโลกความเป็นสหายไม่มีในคนพาล

ถ้าได้สหายเป็นผู้รอบคอบ พึงพอใจและมีสติเที่ยวไปกับเขา

ถ้าไม่ได้สหายผู้รอบคอบ พึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่พึงทำความชั่ว
บัณฑิตย่อมปราถนาบุตรที่เป็นอภิชาต หรืออนุชาต ย่อมไม่ปราถนาอวชาตบุตร ซึ่งเป็นผู้ทำลายตระกูลบุตร คือฐานรองรับของมวลมนุษย์
ประโยชน์ที่มุ่งหมายทุกอย่างของผู้มีมิตรพรั่งพร้อม ย่อมจะสัมฤทธิ์ผลเหมือนโชคช่วยผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนเลวแท้
ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมผ่านพ้นศัตรูทั้งปวงผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมมีผู้บูชาในที่ทั้งปวง
ภริยาเป็นเพื่อนสนิทมารดาบิดา ท่านเรียกว่าเป็นบูรพาจารย์ (ครูคนแรกของบุตร)
มารดาบิดา ท่านเรียกว่าเป็นพรหมมารดาบิดา เป็นอาหุไนยบุคคลของบุตร
มารดาเป็นมิตรในเรือนตนมิตร เมื่อระลึกถึงธรรมแล้ว ไม่ยอมทอดทิ้งมิตร ในยามมีทุกข์ภัยถึงชีวิต ข้อนี้เป็นธรรมของสัตบุรุษโดยแท้
มีญาติพวกพ้องมาก ย่อมเป็นการดี เช่นเดียวกับต้นไม้ในป่าที่มีจำนวนมาก ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดดเดี่ยว ถึงจะงอกงามใหญ่โตสักเท่าใด ลมก็พัดให้โค่นลงได้มีมิตรเลวมีเพื่อนเลว ย่อมมีมารยาทเลวและที่เที่ยวเลว
ดู พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดมิตร" ทั้งหมด view more