พุทธสุภาษิต "ความชนะใด ที่ชนะแล้ว ไม่กลับแพ้ ความชนะนั้นดี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ความชนะใด ที่ชนะแล้ว ไม่กลับแพ้ ความชนะนั้นดี

    หมวดหมู่ หมวดการชนะ

พุทธสุภาษิต ที่คล้ายกับ "ความชนะใด ที่ชนะแล้ว ไม่กลับแพ้ ความชนะนั้นดี"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พุทธสุภาษิตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พุทธสุภาษิตทั้งหมด