• คนมีปัญญาทราม ย่อมแนะนำในทางที่ไม่ควรแนะนำ

    หมวดหมู่
    หมวดบุคคล

    884
    views

Related Images

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

เมนูแนะนำ

Vocab cloud