ค้นหาพุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต "คนมักโกรธถือเอาประโยชน์แล้ว กลับประพฤติไม่เป็นประโยชน์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คนมักโกรธถือเอาประโยชน์แล้ว กลับประพฤติไม่เป็นประโยชน์

    หมวดหมู่ หมวดความโกรธ

พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดความโกรธ" เหมือนกับ "คนมักโกรธถือเอาประโยชน์แล้ว กลับประพฤติไม่เป็นประโยชน์"   ได้แก่

คนมักโกรธ ย่อมมีผิวพรรณเศร้าหมองคนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์

คนมักโกรธถือเอาประโยชน์แล้ว กลับประพฤติไม่เป็นประโยชน์

ความผิดเสมอด้วยโทสะไม่มี
ความโกรธก่อความพินาศความโกรธครอบงำนรชนเมื่อใด ความมืดมนย่อมเกิดมีขึ้นเมื่อนั้น
ความโกรธน้อยแล้วมาก มักเกิดจากความไม่อดทน จึงทวีขึ้นความโกรธย่อมทำจิตให้กำเริบ
ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลกความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาทราม
ความโกรธไม่ดีเลยฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข
ฆ่าความโกรธได้ ไม่โศกเศร้าญาติมิตรและสหาย ย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ
ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมละกุศลเสีย
ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมไม่มีที่พำนักสักนิดเดียว (เพราะความโกรธได้เข้าพำนักหมดสิ้นแล้ว)ผู้มึนเมาด้วยความโกรธ ย่อมถึงความไร้ยศศักดิ์
ผู้เกิดความโกรธแล้ว เป็นผู้ฉิบหายผู้โกรธ ย่อมฆ่ามารดาของตนได้
ดู พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดความโกรธ" ทั้งหมด view more