ค้นหาพุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต "ขยัน เอาธุระ ทำเหมาะจังหวะ ย่อมหาทรัพย์ได้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขยัน เอาธุระ ทำเหมาะจังหวะ ย่อมหาทรัพย์ได้

    หมวดหมู่ หมวดสร้างตัว

พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดสร้างตัว" เหมือนกับ "ขยัน เอาธุระ ทำเหมาะจังหวะ ย่อมหาทรัพย์ได้"   ได้แก่

การงานไม่คั่งค้างสับสน เป็นมงคลอย่างสูงสุดการได้ยศ การได้ลาภ การเลี้ยงชีพ ด้วยการยอมลดคุณค่าของชีวิต หรือด้วยการประพฤติอธรรม เป็นสิ่งน่ารังเกียจ

ขยัน เอาธุระ ทำเหมาะจังหวะ ย่อมหาทรัพย์ได้

ขยันงาน ไม่ประมาท ฉลาดในวิธีจัดการ เลี้ยงชีวิตแต่พอดี ย่อมรักษาทรัพย์สมบัติ ให้คงอยู่ และเพิ่มทวี
คนที่ขยันในหน้าที่ ไม่ประมาท เอาใจใส่สอดส่อง ตรวจตรา จัดการงานให้เรียบร้อย เป็นอันดี จึงควรเข้ารับราชการคนมีปัญญา ประกอบด้วยความรู้ ฉลาดในวิธีจัดงาน รู้จักกาล รู้จักสมัย จึงควรเข้ารับราชการ
คนใดชอบนอน ชอบมั่วสุม ไม่เอางาน เกียจคร้าน เอาแต่โกรธ งุ่นง่าน นั้นคือปากทางของความเสื่อมความอุบัติแห่งผล ย่อมมีได้ด้วยการกระทำของตน
จงทำงานให้สมกับอาหารที่บริโภคจงเก็บรวบรวมทรัพย์สิน เหมือนผึ้งเที่ยวรวมน้ำหวานสร้างรัง
ชีวิตจะอยู่ได้ที่ไหน พึงไปที่นั้น ไม่พีงให้ที่อยู่ฆ่าตนเสียถึงไม่ได้ แต่ชอบธรรม ยังดีกว่าได้โดยไม่ชอบธรรม
ทรัพย์สินย่อมพอกพูนขึ้นได้ เหมือนดังก่อจอมปลวกบุคคลตั้งตัวให้ได้ เหมือนก่อไฟจากกองน้อย
บุคคลพึงประกอบการค้าที่ชอบธรรมบุคคลพึงหาเลี้ยงชีพ โดยทางชอบธรรม
บุคคลไม่พึงหาทรัพย์ด้วยการคดโกงผลประโยชน์ทั้งปวง ตั้งอยู่ที่หลัก 2 ประการ คือการได้สิ่งที่ยังไม่ได้ และการรักษาสิ่งที่ได้แล้ว
โภคะของใคร ไม่ว่าสตรีหรือบุรุษ ที่จะสำเร็จเพียงด้วยคิดเอา ย่อมไม่มี
ดู พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดสร้างตัว" ทั้งหมด view more