พุทธสุภาษิต "การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

    หมวดหมู่ หมวดการชนะ

พุทธสุภาษิต ที่คล้ายกับ "การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พุทธสุภาษิตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พุทธสุภาษิตทั้งหมด