ค้นหาพุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต "การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

พุทธสุภาษิต ที่คล้ายกับ "การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก"   ได้แก่

พุทธสุภาษิตหมวดหมู่
คนขยัน ย่อมหาทรัพย์ได้หมวดธรรมเบื้องต้น
จงเตือนตน ด้วยตนเองหมวดธรรมเบื้องต้น
ความมีสติป้องกันความเลวร้ายได้หมวดธรรมเบื้องต้น
วาจาของคน ย่อมส่องเห็นน้ำใจหมวดธรรมเบื้องต้น
ถ้าจะทำ ก็ควรทำให้จริงหมวดธรรมเบื้องต้น
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วหมวดธรรมเบื้องต้น
คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรหมวดธรรมเบื้องต้น
ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะย่อมนำสุขมาให้หมวดธรรมเบื้องต้น

พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดธรรมเบื้องต้น" เหมือนกับ "การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก"   ได้แก่

การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก

การไม่คบคนชั่วเป็นมิตร เป็นมงคลอันอุดมยิ่ง
กินคนเดียว ย่อมไม่ได้ความสุขคนขยัน ย่อมหาทรัพย์ได้
คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรคนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบความสุข
คนเห็นแก่ตัว เป็นคนสกปรกคนโกรธย่อมฆ่าได้แม้มารดาของตน
คนโง่ คนพาล ไม่ควรเป็นผู้นำคบคนดี ย่อมเจริญขึ้น
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดีความชั่วเมื่อทำแล้ว ย่อมเดือนร้อนภายหลัง
ความประมาท เป็นทางแห่งความตายความพร้อมเพรียงของหมู่คณะย่อมนำสุขมาให้
ความมีสติป้องกันความเลวร้ายได้ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบไม่มี
ความอดทน นำสุขมาให้ความเป็นเพื่อนไม่มีในคนพาล
คำจริงเป็นสิ่งไม่ตายจงเตือนตน ด้วยตนเอง
ดู พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดธรรมเบื้องต้น" ทั้งหมด

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พุทธสุภาษิตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พุทธสุภาษิตทั้งหมด