ค้นหาพุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต "กรรมไม่ดี ย่อมเผาผลาญในภายหลัง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดความสุข" เหมือนกับ "กรรมไม่ดี ย่อมเผาผลาญในภายหลัง"   ได้แก่

กรรมย่อมจำแนกสัตว์ คือ ให้ทราม และประณีต

กรรมไม่ดี ย่อมเผาผลาญในภายหลัง

การที่ไม่ดี และไม่เป็นประโยชน์แก่ตนนั้นทำง่ายการประพฤติประโยชน์กับคนไม่ฉลาดในประโยชน์ ไม่นำสุขมาให้เลย
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้การแสดงสัทธรรม นำความสุขมาให้
การใดเป็นประโยชน์ด้วย ดีด้วย การนั้นแลทำได้ยากยิ่งการไม่ทำความชั่ว ย่อมก่อให้เกิดความสุข
การไม่ทำความชั่วทั้งปวง 1 การบำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม 1 การชำระจิตของตนให้ผ่องใส 1 สามนี้ คือคำสอนของพระพุทธเจ้าคนมีความชั่วย่อมเดือนร้อน เพราะกรรมของตน
คนเรานี้ ถ้ามีอันทำชั่วลงไป ก็อย่าพึงทำความชั่วนั้นซ้ำเข้าอีกความชั่ว คนชั่ว ทำง่าย
ความชั่ว ไม่ทำเสียเลย จะดีกว่าความดี คนชั่ว ทำยาก
ความดี คนดี ทำง่ายความดี ทำไว้แล จะดีกว่า
ความดี โจรลักไม่ได้ความดีที่ทำไว้เองนี้แหละ เป็นทรัพย์ส่วนของตัวโดยเฉพาะ
ความดีที่ทำไว้เองเป็นมิตรตามตัวไปเบื้องหน้าความสงบระงับแห่งสังขารนั้น เป็นสุข
ดู พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดความสุข" ทั้งหมด view more