ค้นหาพุทธสุภาษิต

ทั้งหมด
พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ห

พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ห

พุทธสุภาษิต มีดังรายการต่อไปนี้

หนุ่มก็ตาย แก่ก็ตาย

หมวดหมู่ หมวดชีวิต-ความตาย

หิริและโอตตัปปะ ย่อมรักษาโลกไว้เป็นอันดี

หมวดหมู่ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป

เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี นำทุกข์มาให้

หมวดหมู่ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์

เหย้าเรือนมีความไม่หมั่น เป็นมลทิน

หมวดหมู่ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป

เห็นอยู่เมื่อเช้า สายก็ตาย

หมวดหมู่ หมวดชีวิต-ความตาย

ให้ของดี ย่อมได้ของดี

หมวดหมู่ หมวดทาน


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พุทธสุภาษิต หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ