ค้นหาพุทธสุภาษิต

ทั้งหมด
พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ร

พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ร

พุทธสุภาษิต - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

รวยก็ตาย จนก็ตาย

หมวดหมู่ หมวดชีวิต-ความตาย

รสแห่งธรรมะ ย่อมชนะรสทั้งปวง

หมวดหมู่ หมวดการชนะ

ระมัดระวังวาจา เป็นความดี

หมวดหมู่ หมวดวาจา

รักอื่นเสมอด้วยรักตน นั้นไม่มี

หมวดหมู่ หมวดตน- ฝึกตน

ราชา เป็นสง่าแห่งแคว้น

หมวดหมู่ หมวดการปกครอง

รีบทำความเพียรเสียแต่วันนี้

หมวดหมู่ หมวดความเพียร

รู้จักฟัง ย่อมได้ปัญญา

หมวดหมู่ หมวดปัญญา

ร่างกายของสัตว์ย่อยยับได้ แต่ชื่อและสกุลไม่ย่อยยับ

หมวดหมู่ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พุทธสุภาษิต หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ