ค้นหาพุทธสุภาษิต

ทั้งหมด
พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ป

พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ป

พุทธสุภาษิต - หน้า 3/3 มีดังรายการต่อไปนี้

ปัญญาเป็นรัตนะแห่งนรชน

หมวดหมู่ หมวดปัญญา

ปัญญาเป็นเครื่องปกครองคน

หมวดหมู่ หมวดการศึกษา

ปัญญาเป็นเครื่องปกครองตัว

หมวดหมู่ หมวดปัญญา

ปัญญาแล ประเสริฐกว่าทรัพย์

หมวดหมู่ หมวดปัญญา

เป็นคน พึงทำทุกข์ให้หมดไปได้

หมวดหมู่ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พุทธสุภาษิต หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ