คำไทย "โพธิสมภาร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    โพธิสมภาร

    แปลว่า น. บุญบารมีของพระมหากษัตริย์.

    พจนานุกรมไทย

คำไทย ที่คล้ายกับ "โพธิสมภาร"   ได้แก่

คำไทยแปลว่า
ราชสมบัติน. สมบัติของพระมหากษัตริย์; ความเป็นพระมหากษัตริย์ เช่น ขึ้นครองราชสมบัติ.
ราชบัลลังก์น. บัลลังก์ของพระมหากษัตริย์; ความเป็นพระมหากษัตริย์ เช่น สละราชบัลลังก์.
พระนางน. พระธิดาหรือพระมเหสีของพระมหากษัตริย์.
ในหลวง(ปาก) น. หมายถึงพระมหากษัตริย์.
ราชนิกุลน. ตระกูลฝ่ายพระมหากษัตริย์.
ของหลวงน. ของของสถาบันพระมหากษัตริย์, ของที่เป็นของแผ่นดินหรือรัฐ.
รัชมังคลาภิเษกน. พระราชพิธีสมโภชเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงครองราชสมบัติได้นานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อน ๆ.
ราชา,ราชาน. พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์. (ป., ส.).
อภิรัฐมนตรี(เลิก) น. ที่ปรึกษาชั้นสูงของพระมหากษัตริย์.

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พจนานุกรมไทยทั้งหมด