ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "โป้งเป้ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    โป้งเป้ง

    แปลว่า ว. สูง ๆ ใหญ่ ๆ; เสียงดังเช่นนั้น.

    พจนานุกรมไทย

คำไทย ที่คล้ายกับ "โป้งเป้ง"   ได้แก่

คำไทยแปลว่า
ต้ำปุกว. เสียงของหนัก ๆ ทึบ ๆ ตกลงจากที่สูง.
กึกกักว. เสียงดังเช่นนั้น, ติด ๆ ขัด ๆ.
ระทึงว. เสียงหึ่ง ๆ อย่างเสียงผึ้ง.
ตูม,ตูม,ตูม ๆว. เสียงดังเช่นนั้น เช่น โดดน้ำดังตูม เสียงปืนใหญ่ดังตูม ๆ.
ฟืดฟาดว. เสียงอย่างเสียงหายใจแรง ๆ เวลาเหนื่อยมาก ๆ, ฟูดฟาด ก็ว่า.
คิก ๆว. เสียงหัวเราะเบา ๆ.
ฟูดฟาดว. เสียงอย่างเสียงหายใจแรง ๆ เวลาเหนื่อยมาก ๆ, ฟืดฟาด ก็ว่า.
แอด,แอด ๆ,แอ๊ด,แอ๊ด ๆว. เสียงดังเช่นนั้นอย่างเสียงเปิดหรือปิดประตูฝืด ๆ.
อ่อย,อ่อย,อ่อย ๆว. ค่อย ๆ เบา ๆ, เช่น เสียงอ่อยพูดอ่อย ๆ.