ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "แรงหนีศูนย์กลาง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    แรงหนีศูนย์กลาง

    แปลว่า (ฟิสิกส์) น. แรงที่กระทําต่อเทหวัตถุในขณะที่เทหวัตถุนั้นเคลื่อนที่เป็นทางวงกลม แรงนี้มีแนวทิศออกจากจุดศูนย์กลางของทางวงกลมนั้น และมีขนาดเท่ากับแรงสู่ศูนย์กลาง. (อ. centrifugal force).

    พจนานุกรมไทย